Cari Açık Nedir?

cari acik nedir

Cari açığın anlamı tamamen ekonomi ile bağlantılıdır. Cari açık verildiği takdirde, başka bir ülkeye bağımlı hale gelinir. Bu ülke sayısı bir olabileceği gibi birden fazla ülkeye bağımlı ve borçlu hale gelmek de mümkündür. Bu bağımlılık ve borçluluk durumunun oluşması ise o ülkenin ve / veya ülkelerin kaynaklarının kullanılmasına bağlıdır. Cari açık en basit hali ile bir bilançodur. Farklı bakanlıklar ve …

Yazıyı Görüntüle →

Marjinal Fayda Nedir?

marjinal fayda nedir

Marjinal faydanın tanımını, herhangi bir malı fiyatının bir birim artması sonrasında bu artışın malın toplam değerinde yarattığı fayda olarak yapılabilir. 1. Gossen yasası olarak da bilinen marjinal fayda bir başka deyişle, son tüketilen malın toplam tüketilen tüm malın değerini azaltması anlamına gelmektedir. Neoliberal iktisatta marjinal faydanın sürekli olarak giderek azaldığı kuralı yerleşmiştir; eklenen her birim malın, malın toplam değerinde azalma …

Yazıyı Görüntüle →

Mersis No Nedir ? Nasıl Alınır?

mersis no nedir nasil alinir

MERSİS numarasının tanımı için ticaret şirketlerinin ve ticari işletmelerin bir tür TC kimlik numarası gibidir diyebiliriz. Ticaret şirketlerinin ve ticari işletmelerin kayıtlarını, bu kayıtlardaki değişikliklerini, ticari sicil gazetesine tescillerini, ticaret sicil gazetesinden terkinlerini, tam isimlerini, kuruluş tarihlerini, merkezlerinin ve şubelerinin adreslerini, ticaret şirketi ve ticari işletmelerin vergi kimlik numaralarını, hangi vergi dairesine kayıtlı oldukları gibi bilgilere ulaşılabilmesini sağlayan bir numaradır. …

Yazıyı Görüntüle →

İşkur Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

iskur kayit belgesi nasil alinir

İşkur kayıt belgesi almak, iş arayan kişilerin yapması gereken bir işlemdir. İş arayan kişiler İşkur aracılığıyla iş bulmak istiyorlarsa İşkur kayıt belgesi alırlar. Fiziki olarak bazı kurumlardan temin edilebilen belge aynı zamanda internet üzerinden de temin edilebilmektedir. İşverenler tarafından işe başvuru sırasında işkur kayıt belgesi talep edilmektedir. İşkur kayıt belgesi almanın şartlarından bir tanesi İşkur’da kaydınızın olmasıdır. Ayrıca İşkur kayıt …

Yazıyı Görüntüle →

İmza Sirküsü Nedir ve Nasıl Alınır?

imza surkusu nedir ve nasil alinir

İmza sirküleri almak, tüzel kişilik adına yapılacak işlemlerde gerekli olan noter onaylı bir belgedir. Resmi belgede sahtecilik yapılmaması veya tüzel kişinin işlem yapmaya yetkili olan temsilcilerinin imzalarının taklit edilmemesi için alınan ve tüzel kişilik adına yapılacak işlemlerde kullanılır. Günlük hayatta genelde şirketlerin yaptığı işlemlerde imza sirküsü kullanılır. İmza Sirküleri Nedir? İmza sirkülerinin tanımı, şirketin işlem yapmaya (şirketi temsil etmeye) yetkili …

Yazıyı Görüntüle →

Şahıs Şirketinde Neler Gider Gösterilebilir?

sahis sirketinde neler gider gosterilebilir

Şahıs şirketlerinde vergiden düşülebilecek olan giderler, şöyle sıralanmıştır: Yemek masrafları Şirkete ait olan tüm araçların masrafları Şirket için alınmış her şeyin fişleri Şirkette çalışan kişilere yapılmış olan ödemelerin tümü Ulaşım ve taşınma masrafları Telefon, internet, su ve doğalgaz gibi masrafların tümü Danışmanlık ücretleri Şirketin kira ve aidat bedelleri Firma için verilmiş olan yazılımlar ve reklamcılık hizmetleri Şahıs şirketlerinin tümü, belirlenmiş …

Yazıyı Görüntüle →

Erp Nedir? Erp Ne İşe Yarar?

erp nedir erp ne ise yarar

ERP’nin açılımı, “Enterprise Performance Management” yani kurumsal kaynak planlamadır. Kurumların tedarik zinciri, satın alma, risk yönetimi,  mevzuat uygunluğu gibi süreçlerini idare eden ve bu yönleri arasında bağlantıyı sağlayan yazılım türüdür. Kurumların farklı süreçlerini bir araya getiren ERP yazılımının kullanılmasıyla kurumun iş süreçlerini bir araya getirmesi ve bu süreçlerin birlikte yönetilmesi nedeniyle operasyonlarını iyileştirmek için yapay zekanın kullanılması sağlanmaktadır. Kurumun farklı …

Yazıyı Görüntüle →

NACE Kodu Nedir, Ne İşe Yarar?

Nace kodu nedir ne ise yarar

NACE kodu, NACE adlı bir kodlama sistemi içinde Avrupa’da yapılan tüm ekonomik faaliyetlerin işleyişi ile ilgili istatistik verilerin üretimini amaçlamak amacı ile oluşturulmuş bir sistemdir. Fransızca “Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne” kelimelerinin açılımı konumunda olan NACE kodu sistemi, Türkçe “Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması” anlamına gelir. Ekonomik faaliyetleri dünya standartları ile de karşılaştırmak amacı ile kullanılan bu …

Yazıyı Görüntüle →

Gerçek ve Tüzel Kişi Ne Demek?

gercek ve tuzel kisi ne demek

Gerçek kişiler, sağ olarak doğmuş olan ve henüz vefat etmemiş olan kişilere denir. Tüzel kişiler ise kişilerce kurulmuş ancak gerçek kişilerden bağımsız olarak hareket eden derneklere ve vakıflara verilen isimdir. Gerçek ve tüzel kişiler, genellikle şirket kuruluşlarında birbirinden ayrılırlar. Tüzel kişiliklere bazı kamu kurum ve kuruluşları da dahildir. Tüzel Kişi Ne Demek? Tüzel kişilikler, belirli bir amaca yönelik olarak, birçok …

Yazıyı Görüntüle →

E-İmza Nedir? Nasıl Alınır?

e imza nedir nasil alinir

E-imza olarak bilinen sistem, kimlik doğrulamasının yapılabilmesi amacı ile kullanılan ve farklı bir elektronik veriye eklenme imkanı bulunan bir elektronik veridir. E-imza, tamamıyla üçüncü kişilerin erişimine kapalı olması sebebi ile kullanımı tercih edilen bir sistemdir. Güvenilir olması sebebi ile bankalardan işletim sistemine kadar birçok yerde günümüzde de kullanılmaktadır. E-İmza Nasıl Alınır? e-imzanın alınabilmesi için Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına başvuru yapılması …

Yazıyı Görüntüle →