Erp Nedir? Erp Ne İşe Yarar?

ERP’nin açılımı, “Enterprise Performance Management” yani kurumsal kaynak planlamadır. Kurumların tedarik zinciri, satın alma, risk yönetimi,  mevzuat uygunluğu gibi süreçlerini idare eden ve bu yönleri arasında bağlantıyı sağlayan yazılım türüdür. Kurumların farklı süreçlerini bir araya getiren ERP yazılımının kullanılmasıyla kurumun iş süreçlerini bir araya getirmesi ve bu süreçlerin birlikte yönetilmesi nedeniyle operasyonlarını iyileştirmek için yapay zekanın kullanılması sağlanmaktadır. Kurumun farklı iş süreçleri arasında operasyonel etkiyi artıran ve hızlı aksiyon alımını kolaylaştıran ERP yazılımlarını profesyonel işletmeciler mutlaka kullanmalıdır.

Erp Kullanım Alanları

ERP yazılımının etkili olabileceği alanlar şirketin farklı bölümlerini oluşturan birden çok alan olabilmekle birlikte temelde bu alanları şu şekilde sayabiliriz: ticaret, finans, tedarik zinciri, üretim ve insan kaynakları. Sayılan iş kollarından herhangi bir alanda bulunan işletme veya bu iş alanlarını bünyesinde bulunan işletmeler ERP yazılımını kullanarak şirketlerindeki veri akışını ortak bir yapay zeka yardımıyla yürütebilirler. ERP yazılımının kullanılmasının amacı zaten şirketi oluşturan farklı iş süreçlerindeki verileri ortak bir akılla idare etmek ve tüm verileri yeksenaklaştırmak olduğu için ERP sisteminin entegre olabileceği farklı iş kollarının sisteme dahil edilmesi mantıklı olacaktır.

Erp Neden Gereklidir?

ERP yazılımının gerekliliği, şirketin her anlamda veriminin artırılması açısından önemlidir.  Veri bütünlüğünün sağlanmasına neden olan ERP öncelikle işletmenin finansal risklerini azaltır. Doğru biçimlendirilmiş entegrasyonu sağlanmış sistemlerle daha düşük operasyon ve yönetim maliyetlerinin oluşmasını sağlar. ERP verilerini sayesinde gerçek ve doğru raporlamalar oluşturulduğu için işletmenin geleceğine dair sağlam stratejiler geliştirilebilmesini sağlar. Yeksenak bir sistem oluşturabilmesi sayesinde işletmenin her alanda verimliliğini artırırken aynı zamanda tutarlı bir altyapı oluşturarak işletmeyi dışarıdan gören potansiyel müşterilere güven sağlamaktadır.

Erp Sistemi Ne İşe Yarar?

erp sistemi ne ise yarar

ERP yazılımı kullanmanın faydalarını saydığımızda ERP yazılımı kullanan kurum için profesyonelliğin arttığını göreceksiniz. ERP yazılımı ile farklı iş süreçlerinin aynı anda yönetilmesi, kurumun tüm işlemlerinin bilgilerini içeren verilen ortak bir yapay zeka tarafından toplanmasını sağlar. Bu nedenle işlemlerin devamlılığı esnasında bütünlük sağlandığı için herhangi bir veri kaybı oluşmaz. Aynı zamanda ortak veri toplanması sayesinde gerekli durumlarda bu verilerini analizlerini hızlıca oluşturulup raporlanabileceği için kurum için hızlı aksiyon alınması gereken durumlarda daha profesyonel bir yaklaşım sergilenebilmesini sağlar. Verilerin tek bir ERP yazılımı aracılığıyla toplanması, işletmenin finansal riskini de azaltır. Kurumun bütün iş süreçleri ve bu süreçlere ait bilgiler yüksek kalite standartlarıyla işlenir.

Kimler Erp Kullanabilir?

Kimlerin ERP kullanabileceği aslında temelde ERP’nin işletmeye sağladığı avantajları kimlerin edinmek istediği sorusunun cevabına bağladır. İşletmeniz küçük veya büyük ölçekli bir şirket olsun eğer ERP yazılımının size sağladığı faydalardan yararlanmak istiyorsanız siz de işletmeniz için ERP yazılımı kullanabilirsiniz. Küçük ölçekli bir işletmeyseniz bile ERP yazılımının size sağladığı avantajlarla işletmenizin riskini ve gelişimi izleyip, gerekli tedbirleri alıp işletmenizin büyümesinde ERP yazılımını bel kemiği haline getirebilirsiniz. İşlerinizi çok daha profesyonel ve çağdaş biçimde yürütebilmenizi sağlayan ERP yazılımını; kar amacı gütmeyen vakıflar ve dernekler, devlete bağlı kurumlar veya diğer tüm işletmeler kullanabilir. Önemli olan yürüttüğünüz işi nasıl yapmayı hedeflediğiniz olup yaptığınız işi sizin için oldukça düzenli süreçlerle yönetmenizi sağlayabilir.

Firmalar Neden ERP Kullanmalı?

Firmaların ERP yazılımını kullanması öncelikle ticaret şirketi olmalarından ve ticaret şirketlerinin yani Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir olma sıfatını taşıyan herkesin basiretli bir tacir gibi davranma zorunluluğu olmasından kaynaklıdır. Basiretli bir tacir, işletmesine özen göstermeli ve işletmesinde yaptığı tüm işlemlerde basiretli bir tacirin öngörüsüyle davranmalıdır. Ancak özellikle büyük şirketler, yaptıkları her işlemi kontrol etmek, her adımlarında basiretli bir tacir gibi davranmak yükümlülüğünü yerine getirirken bir noktadan sonra zorlanırlar. Çünkü birçok çalışanları, müşterileri, etkileşimde bulundukları diğer tacirlerin her birine yeterli nitelikli vakti ve kontrolü ayrı ayrı sağlayamazlar. ERP sistemi ise şirketin bütünsel olarak operasyonlarının kontrollerini ve veri akışını tek bir yapay zeka üzerinden yürüttüğü için çoğu zaman standart operasyonel işlemlerin yapılmasını ve veri akışında çıka sorunlara tek elden hakimiyeti sağlar. Böylece ERP yazılımı sayesinde standartizasyonun ve kontrolün sağladığı işlemlerle firmalar rahatça basiretli tacir olma yükümlülüklerini yerine getirebilir.

Ayrıca Analitik Zeka Nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın