Temettü Nedir? Nasıl Hesaplanır?

temettu nedir nasil hesaplanir

Temettü kavramı, herhangi bir şirket ya da kuruluşun bir yıl ya da belirlenmiş olan bir dönem içinde elde etmiş olduğu kar payının şirket ortakları arasında paylaştırma işlemine verilen isimdir. Temettü, ortak sahiplerine nakit para olarak verilebildiği gibi hisse senedi ya da bono olarak da verilebilir. Temettü Nasıl Hesaplanır? Temettü hesaplamasının yapılabilmesi için öncelikle ilgili şirketin yıllık ne kadar kar ettiğinin …

Yazıyı Görüntüle →

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

swot analizi nedir nasil yapilir

SWOT analiz işlemi, bir işletme ya da şahsın güçlü ve zayıf yönlerini daha rahat bir şekilde görebilmelerini sağlayan bir tekniktir. Bunlara ek olarak SWOT analizi, özellikle şirketlerin ne durumda olduklarını ve içinde oldukları durumlar dolayısıyla da gelecekte kendilerine ne gibi sorunların doğabileceklerini kendilerine güzel bir şekilde gösteren bir tekniktir. Bu nedenle de sürekli olarak zarar eden ya da beklediği kar …

Yazıyı Görüntüle →

Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

fizibilite calismasi nedir nasil yapilir

Fizibilite çalışması işlemi, şahıs ya da şirketler tarafından yapılacak olan yeni bir işlemden önce finansal ve teknik olarak o proje ile ilgili olabilecek tüm araştırmaların yapılması ve tamamlanması çalışmasıdır. Fizibilite çalışması yapacak olan kişiler, ilgilendikleri proje ile ilgili adımlarının tümünü öngörerek araştırmalarını bu yönde yapmaya özen göstermelidir. Özellikle projenin geleceği hakkında karar verilmesi için her aşama üzerine detaylıca düşünmeyi sağlayan …

Yazıyı Görüntüle →

Arbitraj Nedir? Arbitaj Nasıl Yapılır?

arbitraj nedir arbitaj nasil yapilir

Arbitraj işlemi, farkı piyasalarda işlem gören döviz ve bono gibi değerli kağıtları dönemsel olarak daha fazla kar getirecek olan piyasalar için alıp satma işlemidir. Arbitraj işleminde amaç, daha fazla kar sağlamaktır. Bu nedenle de düşen piyasaların kağıtları satılırken yükselen ya da yükselmesi ön görülen piyasalardaki kağıtlar alınır. Böylece daha önce alınmış olan kağıtlara nazaran daha yüksek oranlarda kar edilir. Arbitraj …

Yazıyı Görüntüle →

Maaş Bordrosu Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

maas bordrosu nedir ve nasil hesaplanir

Maaş bordosu olarak bilinen belge, herhangi bir iş yerinde çalışan kişilerin çalışma sürelerine bağlı olarak düzenlenen ve çalışanların aylık olarak aldıkları net ve brüt maaş tutarlarını gösteren belgedir. Maaş bordrosu işçilerin çalıştıkları süre zarfı boyunca talep ettikleri takdirde kendilerine verilmesi zorunlu olan bir belgedir. Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır? Maaş bordrosu hesaplaması yapılırken göz önünde bulundurulan unsurlar ve kat sayıları şöyle …

Yazıyı Görüntüle →

Yevmiye Defteri Nedir? Nasıl Tutulur?

yevmiye defter nedir nasil tutulur

Yevmiye defterinin tutulması muhasebede ticari işlemlerin tarih ve sırasının belgelere dayandırılarak hazırlanması anlamına gelmektedir. Yevmiye defteri içerisine kayıt edilen bilgilerin mutlaka bir belgeye dayandırılması gerekmektedir. Bunun nedeni muhasebede belgesi bulunmayan herhangi bir işlemin kayıt altına alınamamasıdır. İşlem faaliyetine yeni başlayan kurumlarda yevmiye defterinde ilk olarak açılış bilanço kaydı yapılmaktadır. Daha önce yapılmış faaliyetler için ise önceki döneme ait bilanço hazırlanmaktadır. …

Yazıyı Görüntüle →

Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır?

vergi borcu nasil yapilandirilir

Vergi borcunun yapılandırılması gelir vergisi, idari para cezası, trafik cezası gibi farklı başlıklar altında incelenmektedir. Vergi borcu devletin kamusal hizmetlerde kullanmak amacı ile kestiği bir tutardır. Kanuni yoldan talep edilen bu borç beyanname ile ilgili tarih aralığında duyurulmaktadır. Beyanname sonrası tahakkuk sayesinde bahsi geçen tarihlerde borcun ödenmesi sağlanmaktadır. Vergi borcu olan bireyler bu borçlarını ödemeyi ihmal ederler ise belirli cezai …

Yazıyı Görüntüle →

Maaş Yazısı Örnekleri İndir 2022

maas yazisi ornekleri indir 2022

Maaş yazısı için örneklerde kişinin ne kadar maaş aldığı görüntülenebilmektedir. Maaş yazısı örnekleri genel olarak kredi başvurularında talep edilen yazılar için birer örnek niteliğindedir. Maaş yazıları kişilerin çalıştıkları kurum tarafından doldurulmalıdır. El yazısı ile ya da bilgisayar yardımı ile hazırlanan bu yazılarda yetkili kişilerin imza ve kaşesi zorunludur. Maaş yazısı örneğinde bazı maaş bilgileri yer almaktadır. Maaş bordrosu olarak da …

Yazıyı Görüntüle →

İskonto Nedir? Nasıl Hesaplanır?

iskonto nedir nasil hesaplanir

İskontonun tanımı ürün, hizmet ya da malın sezon ya da yıl içerisinde indirimli olarak belirli bir fiyattan satılmasıdır. İskonto özel kampanya, tasfiye ve seri sonu durumlarda firmaların belirli oranlarda indirim yapması ile ortaya çıkmaktadır. İskontolu satışlar hem vitrinlerde hem reyonlarda hem de etiket üzerinde gösterilmektedir. İskonto henüz teklif aşamasında iken uygulanabileceği gibi ödeme anında da uygulanabilmektedir. İskonto hesaplaması ürünün şiste …

Yazıyı Görüntüle →

Şahıs Şirketi Neleri Gider Gösterebilir?

sahis sirketi neleri gider gosterebilir

Şahıs şirketinde gider gösterebilecekler arasında farklı gider kalemleri yer almaktadır. Bu kalemler ofis, yemek, ulaşım, iş yeri harcamaları ve kargo şeklinde ifade edilebilmektedir. Şahıs şirketinde gider şirketlerin aksamadan çalışabilmeleri için harcanan giderlerdir. Belirli bir oranda bazı şartların sağlanması ile vergi matrahlarından belirli bir oran düşülebilmektedir. İnsanların yeni bir iş kurması ve bu işte pek çok ortağa sahip olması şahıs şirketlerinin …

Yazıyı Görüntüle →