Gerçek ve Tüzel Kişi Ne Demek?

Gerçek kişiler, sağ olarak doğmuş olan ve henüz vefat etmemiş olan kişilere denir. Tüzel kişiler ise kişilerce kurulmuş ancak gerçek kişilerden bağımsız olarak hareket eden derneklere ve vakıflara verilen isimdir. Gerçek ve tüzel kişiler, genellikle şirket kuruluşlarında birbirinden ayrılırlar. Tüzel kişiliklere bazı kamu kurum ve kuruluşları da dahildir.

Tüzel Kişi Ne Demek?

Tüzel kişilikler, belirli bir amaca yönelik olarak, birçok kişiden ve birçok kişinin mal varlığından oluşmuş olan kişilerin hukuki adıdır. Tüzel kişilikler haklara sahip olabilir, birinden borç alabilir ve birine ya da bir kuruma borç verebilirler. Gerçek kişilerin aksine bir yere bağlı bulunma gibi bir sorumlulukları mevcut değildir.

Tüzel Kişi Örnekleri Nelerdir?

Günümüzde tüzel kişilik olarak sayılan kurum ya da kuruluşlar şunlardır:

 • Şirketler
 • Vakıflar
 • Dernekler
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • Sendikalar
 • Siyasi partiler
 • İl özel idareleri
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Gerçek Kişi Ne Demek?

Gerçek kişinin kelime anlamı, kimse olarak var olan kişi olarak yapılır. Yani, gerçek kişiler, özel bir kuruluşu ya da kamu kuruluşunu oluşturabilecek kişiler olarak bilinirler. Gerçek kişiler, hukuki olarak tüm işlemlerini herhangi bir çerçeve bünyesinde bulunmak zorunda olmadan gerçekleştirme hakkı bulunan kişilerdir. Herkes gerçek kişi olabilir. Nefes aldığı müddetçe, anne karnına düşmesinden sonra herkes gerçek kişi olarak sayılır.

Şirketler Tüzel Kişi Midir?

Şirketlerin tüzel kişilik sayılma durumu mümkündür. En az iki kişinin ortaklığı ile oluşturulmuş olan şirketlere tüzel kişi olma hakkı hukuki olarak verilebilir.

Özel Kişi Nedir?

Özel kişilikler, hukuk kurallarına göre toplumda bir göreve ve sorumluluğa sahip olan kişilerdir. Gerçek kişilerden farklı olarak, 18 yaşını doldurmuş olan ve devlete ya da topluma karşı sorumluluk almaya başlayan kişilere özel kişi deniz. Her birey, var edilişinden itibaren gerçek kişi olur. Ancak gerçek ve tüzel kişiliklerden farklı olarak özel kişi olabilmeleri için herhangi bir noktada sorumluluk almaları, almış oldukları sorumlulukları da yerine getirmelilerdir.

Gerçek Kişi Örnekleri Nelerdir?

Gerçek kişilere verilecek örnekler, herhangi bir şekilde kurumsallaşmamış olan tüm kişilerdir. Örneğin bir özel üniversite, sadece bir kişi tarafından kurulmuşsa ve kuruluşundan sonra herhangi bir ortaklığa dahil olmamışsa, bu üniversitenin sahibi olan kişiye gerçek kişi denir. Ancak kurumsallaşması, kendi bünyesine bağlı farklı özel üniversiteler açması ve bu üniversiteleri de farklı kişiler ile ortak olarak işletmeye devam etmesi durumunda gerçek kişiliği düşerek tüzel kişilik unvanını alır.

Limited Şirket Tüzel Kişi Midir?

limited sirket tuzel kisi midir

Limited şirketlerinin tanımı, bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişilik tarafından kurulan ve bir ticaret unvanına sahip olan şirketlerdir. Limited şirketleri, ticaret unvanı almadıkları sürece tüzel kişilik sayılmazlar. Ancak ticaret sicil odası ile bir bağlarının oluşmasından sonra gerçek kişi olamaz, işleyişlerine tüzel kişilik olarak devam ederler.

Kamu Tüzel Kişi Nedir?

Kamu tüzel kişilikleri, tüzel kişilerinden üstün konumda olan, devlet tarafından ya da devlet tarafından verilmiş olan resmi yetki ile kurulan ve kamu için çalışan hukuki varlıklardır. Kamu tüzel kişiliklerin kamu gücüne ve kamuya verilen tüm ayrıcalıklara sahip olma durumları mevcuttur. Bu nedenle, devletten kendilerine sağlanan imkanlar doğrultusunda halka hizmet ederler.

Tüzel Kişilerin Türleri Nelerdir?

Tüzel kişiliklerin çeşitleri, şöyle sıralanabilir:

 • Anonim şirket
 • Limited şirket
 • Kollektif şirket
 • Komandit şirket
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Kooperatifler 

Gerçek Kişi İle Tüzel Kişi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişiliklerin farkları, şöyle sıralanabilir:

 • Gerçek kişiler, kendi hak ve özgürlükleri kapsamında borçlu ya da alacaklı olabilir. Ancak tüzel kişilikler kendi başlarına bir borçlanma ya da alacaklı konumunda olamazlar.
 • Tüzel kişi ticari ve sosyal amaçlara yerine getirmek için kurumuş bir topluluktur. Ancak gerçek kişiler böyle bir amacı yerine getirmek gibi bir sorumluluğa sahip değillerdir.

Gerçek ve tüzel kişi arasında olan temel farkların yanında, gerçek kişiler isteyerek bir araya getirilen insanlardan oluşmazdır maddesi de yer alır. Gerçek kişiler var olur ve yaşarlar. Ancak tüzel kişilikler, bir araya getirilme amaçları doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.

Ayrıca Tahvil Nedir? Ne İşe Yarar? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın