Şahıs Şirketinde Neler Gider Gösterilebilir?

Şahıs şirketlerinde vergiden düşülebilecek olan giderler, şöyle sıralanmıştır:

 • Yemek masrafları
 • Şirkete ait olan tüm araçların masrafları
 • Şirket için alınmış her şeyin fişleri
 • Şirkette çalışan kişilere yapılmış olan ödemelerin tümü
 • Ulaşım ve taşınma masrafları
 • Telefon, internet, su ve doğalgaz gibi masrafların tümü
 • Danışmanlık ücretleri
 • Şirketin kira ve aidat bedelleri
 • Firma için verilmiş olan yazılımlar ve reklamcılık hizmetleri

Şahıs şirketlerinin tümü, belirlenmiş olan bu giderlerini resmi olarak belgelemelerinden sonra, masraf olarak gösterdiği her şeyi gider saydırabilirler. Gider olarak gösterilmiş her masrafa KDV indirimi uygulanmış olması ile beraber şirket sahipleri, gider olarak gösterdikleri her şey için daha az masraf yapmış olurlar.

Gider Göstermek Ne İşe Yarar?

Şirket masraflarının gider olarak gösterilmesi, devlete sunulan her harcamanın şirket için yapıldığını kanıtlamak amacı ile yapılır. Bu durum sayesinde, şirkete yapılmış olan harcamaların bazıları, vergilendirmeden muaf tutulur ya da vergi indirimi uygulaması yapılır. Bu sayede şirket sahipleri, devlete ödemekle yükümlü oldukları vergilerden daha az bir kısmını öderler. Bu da kar paylarını arttırır.

Gider Kalemleri Nelerdir?

Gider kalemleri olarak bilinen şirket giderleri, bir şirket içinde çalışanlara ya da yapılacak olan iş için harcanmış olan paraların bir arada tutularak yazılmasıdır. Şirket içinde yapılan her masraf ve harcama, gider kalemleri içinde değildir. Ancak birçoğu, şahıs şirketlerinin gider kalemlerine yazılmaya müsait olan masraflar biriktirilerek kendilerinden vergi indirimi alınabilir.

Limited Şirket Gider Kalemleri Nelerdir?

Limited şirketlerinde gider olarak sayılabilecek masraflar, şöyle sıralanmıştır:

 • Yiyecek faturaları
 • Şirket için yapılacak bir görüşme ya da toplantı için yemek ve konaklama masrafları
 • Şirket için yapılan kargo ve posta gönderimleri
 • Ulaşım harcamaları
 • Ofis içindeki harcamalar
 • Ofis çalışanlarının maaş ödemeleri ve diğer masrafları

Gider Gösterip Vergiden Düşme Hesaplama Nasıl Yapılır?

Harcamaların vergiden düşme tutarlarının hesaplanabilmesi için belirlenmiş olan bazı oranlar ve kurallar mevcuttur. Kira ve araç giderleri için belirlenmiş olan bazı oranlar vardır ve başvuru yapmış olan kişilere devlet, belirlemiş olduğu oranlar üzerinden indirim sağlar. Vergiden düşme hesaplamalarının yapılabilmesi için öncelikle aylık ya da yıllık net giderlerin belirlenmesi gereklidir. Daha sonra, belirlenen yüzde üzerinden bu hesaplamalar yapılarak şirketten ne kadar tutarda vergi düşüleceği bulunabilir.

Vergiden Düşmek Nedir?

Vergiden düşülme durumu, yapılan birtakım harcamaların teşvik amacı ile devlet tarafından alınmamasıdır. Yani, şirketlerde çalışmayı arttırmak ve şirketlerin kar oranının katlanmasını sağlamak amacı ile vergilerde indirim uygulanmasıdır. Böylece şirketler, devlete fazla vergi vermezler.

Hangi Masraflar Gider Olarak Gösterilemez?

Gider sayılamayacak masraflar, şöyle sıralanmıştır:

 • Şirkete veya şirket çalışanlarına yazılmış olan her türlü para cezası
 • Örtülü sermaye üzerinden çalışanlara verilen kazançlar
 • Şirketin ana sermayesi üzerinden yapılan faiz ödemeleri
 • Şirket sahiplerinin ya da çalışanlarının lüks taşıt giderleri
 • Yedek akçeler
 • Transfer fiyatlandırmasıyla dağıtılan kazançlar

Şirketlerdeki Sabit Masraflar Nelerdir?

sirketlerdeki sabit masraflar nelerdir

Limited ve şahıs şirketlerinde sabit masraf olarak görülen giderler, çalışan işçilerin maaşları, damga vergileri ve muhasebe ücretleridir. Sabit masraf olarak kabul edilmiş olan bu masraflar, tüm şirket türleri ve şirketler için aynıdır, değiştirilemez. Aynı zamanda, bunlara herhangi bir şekilde gider gösterme ya da vergi muafiyeti sağlama durumu da söz konusu olamaz.

Şahıs Şirketlerinin Vergilendirilmesi Nasıl Olmaktadır?

Şahıs şirketi olarak kurulmuş şirketlerin sabit bir vergilendirme sistemleri mevcut değildir. Devlet tarafından kendilerinden alınan vergiler, gelirleri ile doğru orantılıdır. Yani şirketlerin gelirleri arttıkça kendilerinden alınan vergiler de artar. Şahıs şirketleri için güncel olarak belirlenmiş olan vergileri, %15 ila %40 olarak değişir. Yıllık olarak vergi ödenmesi durumunda, gelire bakılarak şirketler tarafından ödenmesi gereken tutarlar belirlenir.

Personel Giderleri Nelerdir?

Şirketlerde çalışanların giderleri, yapılan maaş ödemeleri, çalışanların her birine yapılan SGK ödemeleri, işsizlik sigortaları ve genel sağlık sigortalarıdır. Çalışan ödemelerinin tümü, şahıs şirketlerinde de limited şirketlerinde de aynıdır ve değişmez. Personellerin araç ve diğer masraflarının tümü ise ofis masraflarına girer. Bu nedenle vergi indirimleri de birbirinden farklı olarak yapılır.

Ayrıca Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın