Şahıs Şirketi Neleri Gider Gösterebilir?

Şahıs şirketinde gider gösterebilecekler arasında farklı gider kalemleri yer almaktadır. Bu kalemler ofis, yemek, ulaşım, iş yeri harcamaları ve kargo şeklinde ifade edilebilmektedir. Şahıs şirketinde gider şirketlerin aksamadan çalışabilmeleri için harcanan giderlerdir. Belirli bir oranda bazı şartların sağlanması ile vergi matrahlarından belirli bir oran düşülebilmektedir.

İnsanların yeni bir iş kurması ve bu işte pek çok ortağa sahip olması şahıs şirketlerinin kolaylıkları arasındadır. Şirket kuruluşunun ardından yapılan işin türü farklı gider kalemlerini oluşturmaktadır. Şirketlerin büyümesi ve buna bağlı olacak hacimce artması gider kalemlerini de artırmaktadır. Bu durum belirli bir süre sonra şirket kazancında yük oluşturmaya başlayacaktır. Kanun ile belirlenen bazı kurallar iş için yapılan harcamaların gider kalemi olarak gösterilmesine olanak tanımaktadır. Bu kısımda giderlerin vergi usul kanununa göre düzenlenmesi büyük bir öneme sahiptir. Aksi bir durumda şahıs şirketi vergi indirimlerinden yararlanamamakta ve yıl sonunda vergi matrahları konusunda şaşırtan bir fiyat ile karşılaşabilmektedir.

Gider kalemlerinde yer alan başlıklar ve detayları aşağıda işlenmiştir.

Ofiste Yapılan Harcamaların Gider Gösterilmesi

Ofiste yapılan genel harcamalar şirketin kuruluşundan sonrasına kadar ofiste yapılan harcamaların toplam tutarını kapsamaktadır. Ofis kurulur iken alınan çalışma masası, çalışma sandalyesi, çeşitli teknik donanımlar, bilgisayar gibi pek çok demirbaş gider olarak gösterilebilmektedir. Bunlara ek olarak ofis dekorasyonu için yapılan harcamalar ve taşınma ya da kurulumunda oluşturulan nakliye giderleri de uygulamaya dâhil edilmektedir. Demirbaş harcamaları giderlerin belli bir tutarından sonrasında amortisman olarak gösterilmelidir. Amortisman sayesinde ürünlerin yılına uygun olarak eskime payı göz önüne alınmaktadır.

Ulaşım Harcamalarının Gider Gösterilmesi

ulasim harcamalarinin gider gosterilmesi

Ulaşım için yapılan ödemelerin gideri işin gerçekleştirilmesi amacı ile yapılan kara yolu harcamalarını kapsamaktadır. İş için kullanılan bazı araç gereçlerin onarım ve bakım masraflarından yakıt harcamalarına, kiralamadan satın alma işlemlerine kadar pek çok harcama ulaşım kaleminde gider olarak gösterilebilmektedir. Burada asıl dikkat edilmesi gereken konu araçların şirket üzerine kayıtlı olarak görünmesidir.

Ticari araçlarda herhangi bir gider kısıtlaması yer almaz iken giderler ve binek araçlar için %70 oranında vergiden düşülebilmektedir. Vergilerin düşülmesi bazı durumlarda araç kiralama firmalarını da kapsamaktadır. Şirket için yapılan kira sözleşmesi belirli bir limite kadar olan araç kiralamalarını da içine dahil edebilmektedir. Ulaşım kaleminde vergilerin düşürülebilmesi ve gider olarak gösterim için ortalama aylık 6 bin TL limit gerekmektedir.

Toplu taşıma ile şirket için yapılan harcamalarda fişlerin kanıt olarak gösterilmesi gerekmektedir. Personelin ulaşım giderlerinin gider olarak gösterilmesi için bordro içerisinde kanıt niteliğinde bir belge yer almalıdır.

İş Yerinde Yapılan Harcamaların Gider Gösterilmesi

İş yerinde yapılan harcamaların gideri de vergi indirimi konusunda yardımcı olabilmektedir. Şahıs şirketinde gider söz konusu olduğunda iş yeri için yapılan harcamalar gündeme gelmektedir. Özellikle teknolojik donanımlar için yapılan harcamalar, internet abonelikleri, online abonelikler ve yazılım giderleri şirketin çalışma sahasını etkilemektedir. Bunlara ek olarak iş yerine gelen su, doğal gaz, elektrik gibi faturalar da iş yerinde yapılan harcamaların kapsamına dâhildir. Evden çalışan kişilerin fatura bedellerinin yarısı gider kalemi arasına eklenerek belirli bir indirim sağlanabilmektedir.

Kargo Giderleri

Kargo harcamalarının gider gösterilmesi elektronik ticaretin yaygınlaşması ile ürün satışlarında ana gönderim yolu olarak düşünülebilmektedir. Uygulama kapsamında yapılan kargo harcamalarının şirket tarafından karşılanması gibi bir durum ve satış dışında iş için gönderilen tüm masraflar da gider kalemi sayılabilmektedir. Bu durum yapılan harcamaların genel vergi toplamından düşürülmesini sağlamaktadır.

Yiyecek Faturalarının Gider Gösterilmesi

Yemek harcamalarının gider olarak gösterilmesi şirket adına yapılan tüm yemek harcamalarında geçerlidir. Şahıs şirketinde gider kalemleri arasında yer alan yemek harcamaları şirketin sahibine ve tüm çalışanlarına ait kişi başı belirli bir tutardadır. Şirket adresi dışında yapılan toplantı ve iş yerine ait buluşmalar da bazı durumlarda vergiden düşülebilmektedir. Bu durumun gerçekleştirilebilmesi için yapılan yemek harcamalarının iş yerinin çalışma saatleri içerisine dâhil edilmesi değil şirketin adına yapılması önem taşımaktadır. İş yeri için yapılan çay, kahve, farklı bir içecek, temizlik malzemeleri ve buna benzer temel masraflar da vergi olarak düşürülebildiği için uygun harcamalar arasına dâhil edilmektedir.

Ayrıca FAVÖK (EBITDA) Nedir? Nasıl Hesaplanır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın