SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

SWOT analiz işlemi, bir işletme ya da şahsın güçlü ve zayıf yönlerini daha rahat bir şekilde görebilmelerini sağlayan bir tekniktir. Bunlara ek olarak SWOT analizi, özellikle şirketlerin ne durumda olduklarını ve içinde oldukları durumlar dolayısıyla da gelecekte kendilerine ne gibi sorunların doğabileceklerini kendilerine güzel bir şekilde gösteren bir tekniktir. Bu nedenle de sürekli olarak zarar eden ya da beklediği kar marjını alamayan şirketlerin neden bu durumda olduklarını görebilmelerini sağlar.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizinin yapılabilmesi için 4 adımın izlenmesi gereklidir. Bu 4 adım şöyle sıralanmıştır:

  • 1.Adım: Öncelikle şirket ya şahsın güçlü ve zayıf yönleri objektif bir şekilde değerlendirilir ve SWOT tablosuna işlenir. Öz analiz olarak da adlandırılan bu bölümde, her şirketin içinden hem de şirketin dışından olan birinin fikirlerinin alınması, daha objektif olunmasını sağlayacaktır. 
  • 2. Adım: Şirketin satış yapmakta olduğu pazar ve çevre analizi yapılır. Bu analiz, şirketin kuruluş amacına uygun hareket edilip edilmediğinin belirlenmesine yardımcı olduğu gibi, nasıl daha geniş bir pazara erişim sağlanacağının bulunması konusunda da şirketlere yardımcı olabilir. Özellikle büyük şirketler zarar etmeye başladıkları zaman, pazar ağlarının daralmış olduğunu gözden kaçırmış olabilirler.
  • 3. Adım: Rekabet analizi adı verilmiş bu adımda, şirketin kimlerle çalıştığı ve rakiplerinin kimler olduğu tespit edilir. Bunlarla beraber, şirketin rakiplerine karşı hangi konumda olduğu ve eğer şirketler aşağıda ise neden rakiplerinden daha aşağıda kalmış olduklarının sebepleri de detaylı bir şekilde incelenir.
  • 4. Adım: Aktif olarak hizmet vermekte olan şirket, müşterilerinin analizlerini yapar. Satış yapmakta olduğu müşterilerinin çerçevesinin ne kadar geniş ya da dar olduğunun tespiti bu aşamada gerçekleştirilebilir. Müşterilerine erişmekte zorluk çeken şirketlerin neden zorlandıkları, bu zorluğun ne sebeple olduğunun saptanması açısından da bu adım önemlidir.

SWOT analizi tamamlandıktan sonra şirketler, kendilerini neden gelmek istedikleri noktada olmadığını da farkına vararak yeni adımlar atmaya başlayabilirler. Bu nedenle de SWOT analizi birçok şirketin daha geniş alanlarda çalışabilmesi için önemlidir.

SWOT Ne Demektir?

SWOT kelimesi, İngilizce Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Oppurtunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş olan bir kelimedir. Bu tekniğin uygulaması yapılırken, işlenecek adımlar da 4 farklı sayfa ya da sütünde oluşturularak adımlar izlenir. Böylece teknik de kolay bir şekilde işlenmiş olur.

SWOT Analizi Kategorileri Nelerdir? 

SWOT analizinin 4 farklı kategorisi mevcuttur. Bunlar, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerdir. Bir şirket ya da şahıs, SWOT analizi yaparken bu 4 farklı kategoriye dikkat etmelidir. Her bir aşamaya adım adım geçilmesi, analizin daha doğru yapılabilinmesi için önem arz eder.

SWOT Analizi Niçin Yapılır?

swot analizi nicin yapilir

SWOT analizinin yapılış amacı, şirket ya da kişilerin özellikle yeni bir karar alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini görmeleri açısından önemlidir. Alınacak yeni kararların şirket ya da şahıs bünyeleri için ne kadar uygun olup olmadığı da bu açıdan çok önemlidir. Kişiler, yeni verecekleri bu kararın kendilerine ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sağlayıp sağlayamayacağını da kolay bir şekilde görme fırsatını bulabilirler. Kendilerine sağlanacak olan avantajlar eğer dezavantajlardan daha azsa, verilecek yeni karar ya da uygulamaya koyulacak olan yeni proje üzerinde değişiklik yapılarak olası sorunların minimuma indirilmesi de sağlanabilir.

SWOT Analizinde Güçlü Yönler Nelerdir?

Şirketlerin SWOT analizinde yer alması gereken güçlü yönler, genel olarak şöyle sıralanabilir:

  • Yetenekler
  • Rekabet avantajları
  • Kaynaklar ve varlıklar
  • Tecrübe, bilgi ve veriler
  • Süreç yönetimi
  • Konu hakimiyeti

Bu başlıkların şirket tarafından doğru bir biçimde değerlendirilmesi, yalnızca SWOT analizinin ardından yapacakları ilk projeleri değil bugünden sonra yapacakları tüm proje ve programları etkiler. Ancak şirketler taleplerine göre dönemsel olarak da gelmek istedikleri noktaya gelip gelemediklerini veya eğer gelememişlerse gelebilmek için ne yapmaları gerektiği konusunda da tartışabilirler. Günümüzde birçok şirket, SWOT analizi ile kendilerini daha fazla geliştirmeyi hedeflemekte ve bu hedefe giderken nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda daha kolay bir biçimde kararlar vermektedir. Güçlü yanlar ile zayıf yönlerin karşılaştırılmasını ve aynı yerde görülmesini sağlaması açısından da önemli kabul edilen tekniklerden biridir.

Ayrıca İnternet Üzerinden Gelir Elde Edenler için Güncel Vergi Oranları 2022 Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın