Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Fizibilite çalışması işlemi, şahıs ya da şirketler tarafından yapılacak olan yeni bir işlemden önce finansal ve teknik olarak o proje ile ilgili olabilecek tüm araştırmaların yapılması ve tamamlanması çalışmasıdır. Fizibilite çalışması yapacak olan kişiler, ilgilendikleri proje ile ilgili adımlarının tümünü öngörerek araştırmalarını bu yönde yapmaya özen göstermelidir. Özellikle projenin geleceği hakkında karar verilmesi için her aşama üzerine detaylıca düşünmeyi sağlayan bu çalışma sayesinde mutlaka projelere bu çalışma ile başlanmalıdır.

Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Fizibilite çalışmasının yapılabilmesi için öncelikle projenin kabataslak bir çizelgesi belirlenir. Bunun ardından da kişiler, yapacakları projeyi 5 farklı adımda ele almak durumundadırlar:

  • Piyasanın Takip Edilmesi: Şirketler tarafından yapılmak istenen projenin hangi piyasalarda daha fazla satılma ihtimalinin olduğu ve projenin yapıcılarına ortalama ne kadar bir ücrete karşılık geleceğine dair araştırmaların sağlandığı adımdır. Bu adımda genellikle proje ile ilgili mali hesaplamalar yapılır ve proje gerçekleştirilirken satın alımı gerçekleştirecek olan her şey bu adıma göre atılır. 
  • Kuruluş Yerinin Değerlendirilmesi: Uygulanmak istenen projenin nerede yapılacağı ve yapılacağı yerin yatırım için uygun olup olmayacağı değerlendirmesi bu adımda yapılır. Bu adımda projede çalışacak olan kişiler, projeye ulaşım imkanları, kullanılacak olan ham madde ve enerji gibi birçok hususa dikkat edilir. Eğer bu adımda projenin ne kadar rasyonel olup olmadığının değerlendirilmesi sağlanmazsa, proje sıkıntılı süreçlere girebilir ve gerçekleşmez. Bu nedenle de yapılacak olan her şey, en rasyonel şekilde gerçekleştirilmelidir.
  • Mali Değerlendirme: Projenin toplam maliyeti, sabit ve değişken giderlerinin yapısı ve işletme sermayesinin ihtiyaçları masrafları aylık ve yıllık olarak programlanır. Şirketin güncel olarak kazanmakta olan paraya göre finanse edilen projeye ne kadarlık bir harcama yapılacağı planlamalarının tümü bu adımda gerçekleştirilir. Bunlara ek olarak, projenin üretime geçmesinden sonra kendilerine sağlanacak olan nakit akışları ve projenin tahmini olarak ne zaman kendilerine kar getirmeye bağlanacağının öngörüsü de bu adımda yapılır. Fizibilite çalışmasının en zor adımlarından biri olarak görülür.
  • Teknolojik İnceleme: Yapılmak istenen proje için hangi teknolojik aletlerin kullanılması ve bu teknolojik aletler eğer satın alınacaksa nereden ve ne kadara satın alınması gerektiği araştırmalarının yapıldığı adımdır. Porojenin ham madde ihtiyaçları, kullanılacak makineler, projenin yapılacağı yere yerleşme, çalışacak olan kişilerin sayısı gibi değerlendirmeler yapılır.
  • Hukuki İnceleme: Yatırım yapılacak olan projenin ilk evresinden son evresine kadar atılacak tüm adımların hukuki olarak nasıl bir süreçten geçeceğinin planlaması yapılır. Projenin uyması gereken kurallar, hangi kanunlara ve yönetmelere göre hareket edilmesi gerektiği ve bu kanunlara göre hangi izinlerin alınması gerektiği planlamaları bu adımda yer alır. Ayrıca, proje içinde yer alan bir durum eğer hukuki olarak uygun değilse, bu durumun şirkete olumlu ve olumsuz olarak nasıl dönütler sağlayacak oluşu da değerlendirilir. Şirkete mali açıdan zararları dokunması muhtemel olan bazı hukuki sorunlar da şirket kurulu tarafından değerlendirilir.

Ön Fizibilite Nedir?

on fizibilite nedir

Ön fizibilite çalışması, üzerine fizibilite çalışması yapılacak olan bir proje için birçok kişi ile yapılacak toplantılardan önce projenin genel hatları ile belirlenmesini hedefleyen bir çalışmadır. Bu adımda yapılan her çalışma, fizibilite çalışması kadar detaylı olmaz.

Fizibilite Raporu Nedir?

Fizibilite raporu olarak bilinen belge, bir proje hakkında yapılan fizibilite çalışmasında varılmış olan tüm sonuçların yer aldığı rapordur. Bu belgede projenin nasıl devam ettirileceği ve projenin tahmini maliyeti bilgileri mevcuttur. Bu bilgilerin rapora işlenmesi ile beraber kişiler, çalışma hakkında bilgi vermek istedikleri kişilere kolaylıkla bilgi verebilirler.

Fizibilite Çalışması Ne Zaman Yapılır?

Fizibilite çalışmasının yapıldığı zaman, projenin henüz gerçekleştirmeye koyulmadığı zamandır. Proje hakkında yapılacak olan her şeyin adım adım planlandığı bir çalışma olmasından dolayı fizibilite çalışması, herhangi bir proje ya da organizasyonun henüz yapım aşamasına geçilmeden hemen önce yapılır. Böylece proje işleyişi netlik kazanır ve proje hakkında atılacak adımlar, hem yönetici hem projede çalışan kişiler tarafından daha net olur.

Fizibilite Çalışması Neden Yapılır?

Fizibilite çalışmasının yapılış amacı, yapılacak projenin nasıl ilerlemesi gerektiğini belirtmek ve bu adımlar doğrultusunda sorunsuz bir şekilde projeyi ilerletmektir. Fizibilite çalışması yapılmasından sonra raporlanan çalışma ile proje esnasında minimum sorunla karşılaşılması hedeflenir.

Ayrıca Maaş Bordrosu Nedir ve Nasıl Hesaplanır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın