Maaş Bordrosu Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Maaş bordosu olarak bilinen belge, herhangi bir iş yerinde çalışan kişilerin çalışma sürelerine bağlı olarak düzenlenen ve çalışanların aylık olarak aldıkları net ve brüt maaş tutarlarını gösteren belgedir. Maaş bordrosu işçilerin çalıştıkları süre zarfı boyunca talep ettikleri takdirde kendilerine verilmesi zorunlu olan bir belgedir.

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır?

Maaş bordrosu hesaplaması yapılırken göz önünde bulundurulan unsurlar ve kat sayıları şöyle sıralanmıştır:

  • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
  • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
  • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
  • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
  • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
  • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
  • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

Bunlara ek olarak, işveren kişiden yapılan kesintiler maaş bordrosunda şöyle sıralanmıştır:

  • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
  • İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Maaş Bordrosu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çalışanların maaş bordro sorgulamaları, e-devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı sayfası üzerinden e-Bordro Hizmeti sekmesinden yapılır. Çalışmakta oldukları yerlerden almış oldukları maaşların bordrolarını incelemek isteyen kişiler, online olarak bu site üzerinden bordrolarına ulaşabilirler.

Maaş Bordrosu Nereden Alınır?

Maaş bordrosunun alınabilineceği yer, online olarak e-devlet üzerinden ya da kişilerin çalışmakta oldukları yerlerin muhasebe bölümleridir. Kamu kurumlarında çalışan kişiler ise maaş bordro çıktılarını Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veren kuruluşlar üzerinden alabilirler.

Maaş Bordrosu Neden İmzalanır?

Maaş bordrosunun imzalanmasının sebebi, işveren tarafından işçiye verilen maaşın işçi tarafından onaylanmasını sağlamaktır. Yani bir işçi, aslında maaş bordrosunu imzaladığı zaman o ay için işvereninden bordroda yazan ücreti aldığını da beyan eder. Böylece iş yeri ve işçi arasında olası bir maaş alamama durumunun gerçekleştiği dönemlerde iş yeri, işçi tarafından imzalanmış olan bordroları delil olarak gösterir.

Bordroları Kim Hazırlar?

bordrolari kim hazirlar

Maaş bordrolarının hazırlandığı yer, özel şirketler için muhasebe bölümüdür. Kamu çalışanlarının maaş bordroları ise Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve kişilerin kullanımı için sunulur.

Maaş Bordrosu İmzalatma Zorunluluğu Var Mı?

Maaş bordrolarının imzalanma durumu, eğer alınmış olan bordro kredi çekmek ya da farklı bir resmi kuruma teslim etmek amacı ile kullanılacaksa mevcuttur. Yani, özel şirketlerde çalışan ve maaş bordrosu ihtiyacı olan kişiler, bordrolarını alırken imza atmak durumundadırlar.

İşveren Bordro Vermek Zorunda Mı?

Resmi olarak çalışanlara maaş bordrolarının verilmesi zorunludur. İşveren, işçilerine ödemiş olduğu aylık maaşları ile beraber bordrolarını da teslim etmekle yükümlüdür. Bu karar İş Kanunu 37. Maddesinde belirtilmiştir.

Maaş Bordrosu E Devlete Ne Zaman Düşer?

e-devlet üzerinden alınmak istenen maaş bordrolarına, her ayın 14. Günü erişim sağlanma imkanı vardır. Güncel aya ait alınmış maaşın bordrosu bu tarihte düşer. Bunun dışında kalan geçmiş aylara ait maaş bordrolarına ise her zaman erişim sağlanabilir.

İşten Ayrılıp Maaş Alamayınca Ne Yapılır?

İşten çıkarılmış ve maaşını alamamış olan işçiler, bir avukata giderek işverenlerinin kendilerine maaş ödemesi yapmaması dolayısıyla dava açma talebinde bulunabilirler. Bununla beraber, bu durum için bir avukata başvuru yapılması zorunlu değildir. Doğrudan Asliye Mahkemelerine gidilerek de başvuru yapılma imkanı mevcuttur. Dava açılmadan önce, işverenin resmi olarak kayıtlı adresine bir ihtarname gönderilir. Resmi ihbar süresinin aşılmasından önce eğer işçiye ödeme yapılırsa dava açılmasına gerek kalmaz. Ancak maaş ödemesi ihbar süresinin geçmesinden sonra da yapılmazsa, işçilerin işverenleri ile davalarının görülmesi sonucunda maaşları alınabilir.

Eski İşyerinden Maaş Bordrosu Nasıl Alınır?

İş yerinden ayrılmış olan kişilerin maaş bordroları,eğer kişiler özel sektörde çalışmışlarsa e-devlet üzerinden alınabilir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olan kişiler, maaş bordrolarına ancak Maliye Bakanlığı üzerinden ulaşabilirler. Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kurumlardan kişiler geçmişe dönük maaş bordrosu alma talebinde bulunarak hızlı bir şekilde bordrolarını alabilir ve kullanabilirler.

Ayrıca İskonto Nedir? Nasıl Hesaplanır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın