Swap Nedir? Swap Anlaşması Ne Demek?

Swap Nedir? Swap ekonomik anlaşmalardan biridir. Swap ilk kez Avusturya Merkez Bankası tarafından uygulanmış bir anlaşmadır. Swap anlaşması sadece merkez bankalarının birbiri ile imzaladığı bir anlaşmayken zaman içerisinde dönüşüm geçirmiştir. Gelişen ve kapsama alanını arttıran swap, hala aktif olarak iyileştirmelerin yapıldığı bir alandır. Swap anlaşması merkez bankaları, devletler, şirketler, işletmeler ve kuruluşların taraflar arasında imzaladığı bir sözleşme haline gelmiştir.

Ülkeler Arası Swap Nedir?

Devletler arası swap anlaşması ilk olarak 1923 yılında yapılmıştır. İlk kez yapıldığı dönemden beri hala birçok ülke tarafından yapılan bu anlaşma, gittikçe büyümüştür. Devletler ile başlayan süreç farklı ekonomik ilişki kuran şirketlere de yansımıştır. Ülkelerin kullandığı bu gelişmiş yöntemler ile ekonomik dalgalanmalar yaşanması engellenmeye çalışılır.

Swap Nasıl İşler?

Swap anlaşmasının işleme yöntemi başta sadece devletleri ilgilendirirdi. Günümüzde ise şirketler de iş anlaşmalarını yabancı şirketler ile yaptıkları anlaşmaları swap yöntemini kullanarak değiştirebilmektedir. Swap anlaşmasının işleme yöntemi fonlar ve fonların maliyetleri ile ilgilidir. Maliyetleri dengelemek için kullanılan swap işlemleri, anlaşmanın tüm taraflarını korumak için yapılır.

Swap Anlaşması Ne Anlama Gelir?

Swap anlaşmasının anlamı iki ülkenin para birimlerini takas etmeleridir. Para birimlerinin birbiri ile takas edilmesi ekonomideki dalgalanmaları düşürür. Swap anlaşması ile kur dalgalanmaları en aza indirgenir. Böylelikle ülkelerin birbirleri ile yaptıkları ekonomik alışverişler neticesinde zarar görme ihtimalleri düşürülür. Swap anlaşması uzun zamandır farklı ülkeler arasında uygulanmaktadır ve cari pazar ile doğrudan bağlantılıdır.

Swap Anlaşması Ne İşe Yarar?

Swap anlaşmasının işlevi risk oranını düşürmektir. İki ülke arasındaki özellikle kredi alımlarında kullanılan faizi ve kredi borçlarındaki dalgalanmaları düzenlemek için kullanılır. Döviz kurlarının yükselmesi ve düşmesi hızlı şekillerde olduğunda faizlerden olumsuz etkilenilir. Bireyler nasıl ki aldıkları kredilerin faiz oranlarından döviz sebebi ile olumsuz etkilenmeleri mümkün ise aynı durum devletler için de geçerlidir. Swap işlemleri ile bu riskleri düşürmek mümkün kılınır.

Döviz Karşılığı Swap Nedir?

Swap anlaşmasında döviz karşılığı iki ülkenin nakit akışını değiştirmesine verilen isimdir. Döviz karşılığı swap anlaşması imzalanması ile riskler en aza indirilmeye çalışılır. Swap anlaşmasında döviz karşılığı çoğunlukla dolara endeksli bir anlaşma yapıldığında ortaya çıkar. Eğer iki ülkenin para birimi de Amerikan dolarını içermiyor ise bu durumda kur sabitleme yapılmaz. Swap anlaşmasında döviz karşılığı takası anlatmak için kullanılan bir terimdir.

Swap Riski Nedir?

swap riski nedir

Swap riski swap anlaşmasının dezavantajlarını anlatmak için kullanılır. Swap anlaşmasının dezavantajları ve / veya riskleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Kredi sabitlemesi belirsizdir. Dolayısı ile faiz sabitlemesinin de olup olmayacağı soru işareti yaratır.
  • Resmi bir piyasası yoktur.
  • Organize olarak çalışmak çoğunlukla mümkün değildir.
  • Sözleşmelerde iyileştirmelerin yapılması gerekir.
  • Sözleşmelerin belirli yükümleri eksiktir. Dolayısı ile kur sabitleme ve bunlara benzer noktalar belirsizliğini korur.

Swap Anlaşmasında Kur Sabitlenebilir Mi?

Swap anlaşması ile kur sabitlemek mümkündür. Swap anlaşması iki ülkenin para birini ve dolayısı ile döviz kurlarını sabitlemek anlamına gelir. Ancak her ülkenin para birimi farklı olabileceği için kur sabitleme bazı dönemlerde söz konusu olamamaktadır. Örneğin dirhem ve Türk lirasının birbirine eşitlenmesi, kur sabitleme olarak geçmemektedir. Dolara endeksli olmadığı için kur sabitlemesinden söz edilemez.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye Arasındaki Swap Anlaşması Nedir?

BAE ve T.C. arasındaki anlaşma swap anlaşmasına örnek olmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası tarafından imzalanan swap anlaşmasının büyüklüğü yaklaşık olarak 4,9 milyar dolara eşittir. 64 milyara denk olan Türk lirası ile 18 milyar dirhem birbirine eşitlenmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan bu anlaşma uzun vadeli bir anlaşmadır.

TCMB – BAEMB ile TCMB Arasında İkili Swap Anlaşması Duyurusu

Hangi Ülkeler Birbiri ile Swap Anlaşması İmzaladı?

Swap anlaşması imzalayan ülkelere örnek teşkil edebilecek bazı ülkeler bulunur. Swap anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile diğer ülkelerin bankaları arasında imzalanan bir sözleşmedir. Farklı ülkeler de birbirleri ile swap anlaşması imzalayabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalamış olan ülkeler arasında Çin Merkez Bankası yer alır. Ayrıca Katar Merkez Bankası ile de swap anlaşması imzalanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ve Güney Kore Merkez Bankası ile de imzalar atılmış durumdadır.

Ayrıca Analitik Zeka Nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın