Analitik Zeka Nedir?

Analitik zekanın tanımı, kişinin herhangi sorunla karşılaştığında sorunun üstesinden gelme konusundaki çözüm odaklı düşünmesi yöntemidir. Analitik zekaya sahip olan birey, bir sorunla karşılaştığında tümdengelim yöntemini kullanarak sorunu alt başlıklara ayırıp bunun üzerinde çözüm odaklı bir biçimde düşünüp çözümü ortaya koyabilir. Bireyin analitik zekaya sahip olması, yaşadığı soruna çözüm odaklı yaklaştığı için kısa sürede sorunu ortadan kaldırabilmesini sağlar.

Analitik Zeka Türü Özellikleri Nelerdir?

Analitik zekaya sahip kişilerin nitelikleri arasından en belirgin olanı çözüm yaratmadaki başarılarıdır. Analitik zekaya sahip olan kişiler bir sorunla karşılaştığında o sorun karşısında yakınmak veya kabullenmek yerine hemen çözüm seçeneklerini düşünmeye başlarlar. Tümdengelim yöntemini kullanarak önce sorunun çözümünü bulur ardından bu çözüme ulaşabilmek için çözmeleri gereken daha küçük çözümlere odaklanırlar. Sırasıyla sorunu yaratan tüm faktörleri ortadan kaldırıp çözüme ulaşırlar. Her türlü olayın hızlıca cereyan ettiği, okul hayatında ve iş hayatında da problemleri hızlıca en doğru yoldan çözmemizin beklediği bu dönemde analitik zeka bireyi başarıya götüren anahtarlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Analitik Zekaya Sahip Kişilerin Becerileri Nelerdir?

Analitik zekaya sahip kişilerin yapabilecekleri şeyler onların bulunduğu toplulukta dikkat çekmesine neden olur, çünkü çözüm odaklı bir zekaya sahip olmak sizi içinde bulunduğun grubun aranan kişisi olmaya iter. Analitik zekaya sahip bireyin bulduğu çözümler, alt metinlere böldüğü sorunun tek tek çözümlerini de içinde barındırdığı için daha kalıcı olma özelliği gösterir. Bu nedenle okul hayatında veya özellikle iş hayatında analitik zekaya sahip bireyler önemli mevkilerde çalıştırılır. Kişinin daha araştırmacı, sorgulayıcı ve eleştirel olmasını sağlayan analitik zeka, bu yönleriyle çözüm aradığı esnada geniş perspektiften soruna bakmasını sağladığı için ortaya koyduğu çözüm daha büyük bir sorunu veya geleneksel kabulü değiştirebilir. Böylece analitik zekaya sahip birey hayatta gerçekten nitelikli bir fark yaratabilir. Soyut ve somut düşünme becerileri oldukça gelişmiştir, matematik gibi problem çözmeyi gerektiren alanlarda başarılı olurlar. Karar verme yetisi oldukça gelişmiş ve hızlıdır, bu nedenle satranç gibi düşünme odaklı oyunlarda başarılı olurlar.

Analitik Zeka Kimlerde Görülür?

analitik zeka kimlerde gorulur 1

Analitik zekaya sahip olabilecek kişiler, çözüm odaklı düşünen kişilerdir. Matematik veya fizik gibi derslerde başarılı, bilgisayar ve programlama alanlarında başarılı, karşılaştığı sorunun çözümünü hızlıca ortaya koyabilen, sorgulama ve eleştirel yaklaşma özelliği ön plana çıkan bireylere analitik zekaya sahip bireyler diyebiliriz.

Analitik Düşünme Nedir?

Analitik düşünmenin tanımı, analitik zekaya sahip olan bireyin çözüm odaklı düşünme biçiminde çözüme ulaşırken kullandığı düşünme şekli ve yöntemidir. Analitik düşünme becerisine sahip olan birey, bir problemle karşılaştığında tümdengelim yöntemini kullanarak büyük sorundan küçük soruna doğru sorunları değerlendirir ve kafasında belirli alt başlıklara ayırır. Bu alt başlıklar üzerinde düşünmeye başladıktan sonra çözüme giden yolu kafasında belirleyen analitik zekaya sahip kişi, küçükten büyüğe doğru sorunları çözmeye başlar. En nihayetinde bulduğu çözüm doğru ve kalıcı olabilecek olan bir çözüm olur. Aynı zamanda analitik düşünme teknikleri adını verdiğimiz, analitik düşünme esnasında bireyin uyguladığı bazı yaklaşımlar vardır. Analitik düşünme tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz: eleştirel düşünmek, araştırma yapmak, verileri analiz etmek, çözüm yollarını belirlemek, iletişim kurmak ve problemleri çözmek. Sırasıyla yapıldığına bu teknikler sizi analitik düşünmeyi başarabilen bir birey haline getirir.

Analitik Zeka Nasıl Geliştirilir?

Analitik düşünmeyi geliştirebilmeniz için ilk yapmanız gereken şeylerden biri bir sorunla karşılaştığınızda analitik düşünme tekniklerini kullanarak soruna yaklaşmaya çalışmak. Sorunu kafanızda değerlendirirken tümdengelim yöntemini kullanarak, soruna neden olan alt sorunları (alt başlıkları) belirleyip ardından sırasıyla; eleştirel düşünme, araştırma yapma, araştırma sonucu bulunan verileri analiz etme, çözüm yollarını belirleme, iletişim kurma ve problemi çözme aşamalarını soruna uygun bir biçimde gerçekleştirmek. Bunun yanı sıra analitik zekanızı geliştirmek için; polisiye romanlar okuyabilir, polisiye filmler izleyebilir, interaktif zeka oyunları oynayabilir, matematik problemleri çözebilir veya bulmaca çözebilirsiniz. Polisiye romanları okuduğunuzda veya polisiye filmler izlediğinizde, gizemli bir olayın adım adım çözülmeye çalışıldığı ve zamanla bulunan ipuçlarının çözüme götüren yolda nasıl değerlendirildiğini göreceksiniz. Bu durum sizin küçük sorunları yavaş yavaş çözerek büyük sorunu da görebilme yeteneğinizi geliştirip, sizi sürekli çözümü düşünmeye sevk ederek, ona ulaşmaya zorlayacak.

Ayrıca NACE Kodu Nedir, Ne İşe Yarar? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın