Kripto Paraya Vergi Gelecek mi?

Kripto paranın vergilendirilmesi şu an için Amerika sınırları içerisindedir. Kripto paraya vergi IRS tarafından farklı kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. IRS, kripto paraların vergilendirilmesi konusunda net kurallar belirlemiş ve bir kılavuz ortaya atmıştır. Bu kılavuz içerisinde kripto paranın vergi oranı, kripto para için kullanılan kazanç ve gerekli beyanlar yer almaktadır. Dijital ekonomi söz konusu olduğunda akla gelen kripto paralar üretim faktörlerini ve iş akış sürecini büyük ölçüde etkimeyi başarmıştır. Sanal paralar ile dijital ekonomide ve reel sektörlerde değişim gözlenmiştir. Söz konusu bu değişim finans üzerinde bir ivme yaratmış ve vergilendirmenin zorunluluğunu ortaya koymuştur.

Kripto Parada Vergilerin Mevzuatı

Kripto parada mevzuat bu sanal paranın ekonomik sistem içerisinde bir yerinin olduğunu göstermektedir. Önemli bir aktör görevi gören kripto paralar mevzuat ile ilgili yeni bir tartışmaya açılmıştır. Sanal para ile ekonomide oluşan durumlar karşısında yeni bir güzergâh izlenmesi gerektiğine ilişkin kararlar alınmıştır. Bu kararlar bazı durumlarda vergilendirme konusuna da dahil edilmektedir. Geleneksel vergi kuralları ile kripto paraların vergilendirilmesi yeterli gelmemeye başlamıştır. Bu nedenle bu sanal paraların kavranması ve en iyi şekilde kullanılması için çok sayıda kanun düşünülmüştür. Bu çerçevede içerisinde Amerika’nın da yer aldığı pek çok ülke vergilendirmeye ilişkin çalışmalara girmiştir. Ancak çalışmaların net bir yere ulaştığı görülmemiştir.

Bitcoin Mahiyeti

Bitcoin’in mahiyetinin farklı pek çok boyutu vardır. Bu boyutlar arasında kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşan kripto paraların bir vergilendirmeye tabi olup olmaması yer almaktadır. Vergiye tabi olan kripto paraların hangileri olabileceğine ilişkin net bir veri söz konusu değildir. Ancak bu konu ile ilişkili ülkesel ve ulusal bazı düzenlemeler vardır. 2015 yılında toplanan Avrupa Adalet Divanı sanal paraların alışverişini, bazı vergilerden muaf tutmak gerektiğini düşünmektedir. Bu karar pek çok AB ülkesinde yol gösterici niteliğe sahiptir. Karar ile sanal paraların satın alınma ve satılma süreçleri düzene girmiş, gelir vergisi hakkında bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bu nedenle sanal paraların vergilendirilmesi her ülkede değişken özelliklere sahiptir.

Kripto Paranın Türkiye’ye Kabul Süreci

Kripto paranın kabulü ve vergilendirmesi konusunda ortaya çıkan genel sorun bu işlemlerin nasıl bir vergilendirmeye tabi tutulacağıdır. Kripto paraya vergi yapılır iken bu varlıkların bir varlık olarak mı yoksa para birimi olarak mı kabul edileceği muallaktır. Konu hakkında net bir konsensüs yayını yoktur.

Kripto Para ve Vergiler ile İlgili Tartışmalar

Kripto para hakkında vergi tartışmaları bu paraların mahiyeti hakkında olmaktadır. Kripto paraların mahiyeti dendiği zaman akla gelen farklı görüşler vardır. Bunlar:

  • Sanal paraların bir ödeme aracı olarak kullanılabilecek para birimleri olması,
  • Sanal paraların bir emtia olması,
  • Sanal paraların gayri maddi haktan ibaret olması şeklinde ifade edilebilmektedir.

Kripto paralar bir gayri hak niteliğine sahiptir. Bu durumda kanunda belirlenen şartlar gereği sanal paraların gelir vergisi ile değerlendirilmesi gerekir. Bu vergiler açısından hakların değerlendirilmesi ve gelir unsurunun eldesi önemli bir yere sahiptir. Türkiye sınırları içerisinde sanal paraların herhangi bir karmaşaya neden olmaması için büyük bir dikkatle işlem yapılmalıdır. Yapılacak olan işlemlerde sanal paraların bir gayri maddi hak olarak değerlendirilmesi gerektiği ve değer artışı önemsenmelidir. Elde edilen gelir üzerinden yapılan vergilendirme beyanı ve stopaj ödemesi mevcut şartların daha etkili kullanımını sağlayacaktır.

ABD Kripto Para Vergilendirmesi

abd kripto para vergilendirmesi

Amerika’da kripto paralara vergi konulması Bitcoin ve alt coinleri ilgilendirmektedir. Kripto paraya vergi kanunu ticari varlık olarak görülen bu ürünlerin potansiyel özelliklerine bağlıdır. Vergi türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri gelir vergisi iken diğeri sermaye ve kazanç vergisidir.

Ödenecek olan sanal paraların vergisi sanal para ile yapılan işlemlerin türüne bağlıdır. Kripto para herhangi bir işlemde kullanılmadı ise ve zaman içerisinde artış yaşamadı ise gelir vergisi ile değerlendirilmektedir. Kripto paralar satış, değişim ya da harcama gibi işlemlere yönelik olarak herhangi bir yerde harcanıyor ise sermaye kazancı olarak vergilendirme işlemine tabi tutulmaktadır. Sermaye olarak vergilendirme işlemi ve gelir vergisi olarak kullanım işlemi birbirinden oldukça farklıdır. Kişilerin iki vergi tipine de ayrı olarak dikkat etmesi gerekmektedir.

Ayrıca 2022’de Mining İçin En İyi 7 Ekran Kartı Bilgilerine de bakabilirsiniz.

“Kripto Paraya Vergi Gelecek mi?” üzerine bir yorum
  1. Vergi konusunda biraz karmaşık bir konu gibi gözüküyor. Kripto paranın vergilendirmesiyle ilgili bu konuda daha fazla bilgi edinebileceğim kaynaklar var mı? Ayrıca, Türkiye’de kripto para kabul süreci nasıl ilerliyor?

    Yanıtla
Yorum yapın