e-Fatura Nasıl İptal Edilir?

Elektronik faturanın iptali faturayı gönderen bireysel kişiler ya da kurumlar ile doğruca iptal edilememektedir. İptal işlemi gerçekleştirmek istenen e-fatura faturanın gönderildiği ilgili kişi tarafından reddedilmelidir. Faturanın alıcısı bir kişi değil bir kurum da olabilmektedir. Alıcının reddi üzerine faturanın iptali yapılabilmektedir. İptal işlemi alıcının elektronik fatura talebini onaylamaması durumunda oluşmamakta ve geçerliliğini korumaya devam etmektedir.

Bir temel elektronik faturanın iptalinde izlenmesi gereken yollar şu şekildedir:

  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan e fatura iptal portalına giriş yapılmalıdır.
  • Faturanın gönderen tarafı numaraları ve faturanın toplam tutarını belgeleyerek alıcı taraf için bir iptal işlemi gerçekleştirir.
  • Belgenin imzaları kontrol edilir.
  • Göndericinin oluşturduğu belge alıcıya bir iptal talebi olarak iletilmektedir.
  • Alıcı kendisine gelen talebi onaylayarak elektronik faturasını iptal etmiş olur.
  • İptal işlemi elektronik fatura iptal portalı üzerinden günün her saati görüntülenebilmektedir.

e-Fatura Nedir?

Elektronik faturanın tanımı faturaların dijital ortamdaki versiyonudur. Faturalar, elektronik arşiv ya da elektronik fatura sistemleri ile saklanmaktadır. Sürecin dijital ortamda ilerlemesinin pek çok yararı bulunmaktadır.

Ticari işlemlerin faturalandırılması zorunludur. Bu hususta faturaların yapılan ödeme işlemlerine ait gerekli bilgileri taşıması gerekmektedir. Faturalar dışında da pek çok işlemin online olarak yürütülebildiği günümüzde elektronik fatura sistemi büyük bir önem arz etmektedir. Bu sistem sayesinde yazılı olarak hazırlanan pek çok faturanın eksiksiz olarak hazırlanması yapılmaktadır. Hata payı düşen elektronik fatura sisteminde gönderim hızı da artmıştır.

Ticari e-Fatura Nedir?

Ticari elektronik faturanın tanımı alıcının faturayı reddedebilmesine, kabul edebilmesine ya da iptal edebilmesine olanak tanıyan bir fatura türü şeklinde yapılabilmektedir. Ticari olarak hazırlanan elektronik fatura iptali için karşı tarafa 8 gün verilmektedir. Alıcının bahsi geçen günler içerisinde elektronik faturayı iptal etme hakkı bulunmaktadır. Aşağıda ticari e faturaların iptal işlemleri ile ilgili daha detaylı bir veri mevcuttur.

e-Faturanın İptal Edilebileceği Durumlar Nelerdir?

Elektronik faturanın iptal olacağı durumlar genel olarak elektronik fatura yanlışında ortaya çıkmaktadır. Yanlış ya da eksik gönderilen bir e-fatura iptal işleminin gerçekleştirilmesi için elektronik faturayı düzenleyen satıcıya ulaşılması gerekmektedir. Bazı durumlarda satıcının bazı durumlarda da alıcının hazırladığı elektronik fatura ibraz belgeleri bir bildirim portalı üzerinden iletilmelidir. Gerekli itiraz ve iptal talepleri ilgili faturanın alıcısı tarafından onay alması durumunda iptal tamamlanmaktadır.

e-Faturanın İptal Edilebileceği Süre?

Elektronik faturanın iptal süresi için resmi bir süre belirlenmiştir. Elektronik faturanın alıcı tarafından reddi ya da kabulü genel olarak 7 iş günü içerisinde yapılmalıdır. 7 iş günü içerisinde alıcı tarafından herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda elektronik faturaların iptal işlemi otomatik şekilde devreye girmektedir. Elektronik faturaların iptalinde izlenen 7 günlük süreç belgenin alıcıya iletildiği gün başlamaktadır. Süreçte izlenen adımlar şu şekildedir:

  • E posta alıcısının bir iptal talebi oluşturması
  • Satıcının alıcı tarafından gönderilen talebe yönelik ret ya da onay şeklinde bir geri bildirimde bulunması
  • Satıcının bir iptal talebi oluşturması
  • Alıcının satıcı tarafından iletilen gönderilmiş olan iptal talebini reddetmesi ya da bu talebe onay vermesi

GİB e-Faturanın İptal Edilmesi Nasıl Yapılır?

gib e faturanin iptal edilmesi nasil yapilir

GİB elektronik faturanın iptal sürecinde genel olarak elektronik fatura iptal portalı kullanılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı açılımına sahip olan GİB tarafından gönderilen elektronik faturaların ve elektronik arşivlerin yönetimi ilgili portal üzerinden güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Özet ile, GİB faturalarının iptal işlemi de diğer faturaların iptal işlemi gibi online ortamdan gerekli bilgileri girerek kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir.

Ticari e-Faturanın İptal Süreci?

Ticari elektronik faturanın iptali için yukarda da bahsedildiği üzere 8 günlük bir süreç gerekmektedir. Ticari e-fatura reddi, iptali ya da kabulü için alıcı tarafın faturalar üzerinde bir geri bildirimde bulunma hakkı vardır.

Ticari elektronik faturalar ticari alışveriş amacı ile kullanılan ve iptal etme hakkına sahip olan fatura türüdür. Alıcı taraf tarafından iptal edilmeyen her bir ticari fatura geçerliliğini koruyacaktır. Ticari elektronik faturaların iptali için KEP sistemine girilmeli, faturayı gönderen kişiye faturanın iptaline ilişkin bir yazı gönderilmelidir. Bu yazının gönderiminden sonra alıcının ve göndericinin anlaşması sağlanır. Ardından ticari amaçlı kullanılan elektronik fatura iptal edilmiş olur.

Ayrıca Pump ve Dump Nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın