Vergi Affı Ne Zaman Çıkacak 2022

Vergi affının çıkacağı tarih 31 Aralık 2021 olarak karar verilmiş olup 31706 sayılı Resmî Gazete içerisinde 5058 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilmiştir. Vergi affı 2022 içerisinde ilgili sürenin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı detaylı olarak yer almaktadır. 2021/49 sirkülerinin açıklandığı şekilde 11 Kasım 2020 tarihi ve 7256 sayısı ile Alacakların Yapılandırılması hakkında kanunun yirmi birinci maddesinde vergi ödeme zorunluluğu bulunmamakta idi.

Ayrıca Gelir Vergisi içerisine eklenen doksan üçüncü madde Varlık Barışı uygulaması hakkında yürürlüğe konmuş ve hem yurt içi hem de yurt dışında vergi ödeme zorunluluğu olmadığını söylemiştir. 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Barış uygulamasına ilişkin bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemede yer alan birinci, beşinci ve ikinci fırkalar sürelerin bitim tarihini altı ay olacak şekilde uzattı.

Vergi Affında Yeni Gelişmeler

Vergi affı ile ilgili gelişmeler ilgili alacaklar da dâhil edilmek üzere farklı kamu alacaklarının yapılandırılmasında ve hüküm verilmesinde 7326 sayılı alacaklar hakkında kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun çerçevesinde 9 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete yayınlandı.

Vergi Affında Kanun

Vergi affı hakkında çıkan kanun genel olarak vergilerin yeniden yapılandırılması ile ilgili detaylar içermektedir. Yeniden yapılandırma özet ile 30 Nisan 2021 tarihini ve önceki zamanları kapsamaktadır. Yapılandırma ayrıca önceli dönemlere göre hazırlanan vergileri ve bunlara bağlı ortaya çıkan gecikme zammı, vergi cezaları ve faizlerin vergi aslına bağlı olmaması gibi farklı durumları içermektedir.

Vergi Affında Kesinleşen Alacaklar

Vergi affı sırasında alacak kanunu 7326 numaralı kanun çerçevesinde yayınlanmış ve 9 Haziran 2021 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödememiş kişileri kapsamıştır. Vergi affı 2022 içerisinde yer alan alacaklar hakkında kanun ödeme süresi geçmemiş kişileri de ilgilendirmektedir. Bu kişiler şu maddelerden yararlanabilmektedir:

  • Kişilerin kendi isimlerine ait olan vergilerin ödenmemiş olan kısımlarının tamamını ya da gecikme zammı ile olan kısmını 9 Haziran 2021 tarihine kadar ödemesi durumunda Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmaktadır. Tutarın ödenmesi sırasında belirlenen şekil ve süre esas alınmalıdır. Vergi cezaları bu cezalara bağlı olan gecikme zammı tahsilinden vazgeçilmelidir.
  • Bir vergi aslına bağlı olmadan kesilen vergilerin cezalarının %50’lik kısmı gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını içermektedir. Bu şekilde belirlenen süre ve şekillerde yapılan cezaların bir kısmının ya da tamamının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir.

Vergi Affında Dava Safhası

vergi affi dava safhasi

Vergi affı için dava safhası hakkında 9 Haziran 2021 tarihi itibari ile mahkemelerde dava açılmıştır. Dava açma süresi geçmemiş olan vergiler için asıl ücretinin yarısı ve gecikme zammı yerine asıl ücretin yarısının belirlenen tarih çerçevesinde yapılması planlanmıştır. Söz konusu tutarın belirlenen şekilde ve belirtilen süreye kadar ödenmesi durumunda vergi aslının yarısı gecikme zammına bağlı olacak ve kesilen cezaların tahsilinden vazgeçilecektir. Uzlaşma boyunca belirlenen hükümlerden yararlanmak için başvuru yapmış ve uzlaşma günü almamış ya da henüz o gün gelmemiş olan vergiler de dava affı kapsamına girmektedir.

Vergi Affı İçin İnceleme

Vergi affı incelemeleri 9 Haziran 2021 tarihi öncesinde başlanmıştır. Bu tarihin öncesinde tamamlanamayan vergi incelemeleri, artırım ya da matrah gibi hükümlere saklı olarak devam edilecektir. 9 Haziran tarihinden önce başlanan vergi incelemelerinde tarh edilen vergi asıllarının yarısı gecikme faizi üzerinden uygulanacaktır. Bu uygulamalarda genel olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmaktadır. Vergi aslının kalan ücretin yarısı vergi cezalarının tamamından tahsil edilecek şeklinde bir yorum yapılmıştır.

Vergi Artırımı

Vergilerin artırılması 7326 sayılı Kanun çerçevesince geçmektedir. Vergi affı 2022 kapsamına dâhil edilen vergi artırımı mükelleflere kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV gibi stopajların olanağını getirmiştir. Açıklamalara göre matrah artırımı yapılması 9 Haziran’dan önce başlamış olan vergilerin işlemlerinde herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Ancak artırım içerisinde yer alan mükellefler vergi incelemelerini ve bununla ilgili takdir işlemlerini 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırmalıdır. Aksi durumda işlemlerin devam etmeyeceği ve inceleme durumlarında maksat ve inceleme raporlarının vergi dairesinin kayıtlarına intikal edeceği gibi durumlar söz konusudur. Bu durum içerisinde takdir komisyonunun da payı bulunmaktadır.

Ayrıca Iban Numarası Nerede Yazar? Iban Numarası Kaç Haneli Olur? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın