2022 Varlık Barışı ve Şartları Nelerdir?

2022 yılında Varlık Barışı Türkiye’de son yirmi yıl incelendiğinde ortalama her iki yılda bir şeklinde çıkarıldığı görülmektedir. 2022 Varlık Barışı Türkiye mukimlerinin henüz kayda girmemiş olan varlıklarını ve bunların ekonomiye kazandırılmasını desteklemek için çıkarılmaktadır. 

Türkiye mukimlerinin yanı sıra yurtdışında kalan varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amacı ile de son yıllarda kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlar arasında 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete bünyesinde yayınlanan 7256 sayılı bir kanun da yer almaktadır. İlgili kanunun varlık sahiplerine sunduğu barış 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam etmektedir.

Varlık Barışı ve Aflar

Varlık Barışı’nda afların yeri anayasa çerçevesinde belirlenmiştir. Anayasaya göre her vatandaş kamu giderlerini karşılamak amacı ile mali gücüne uygun bir tutarda vergi ödemek ile yükümlü tutulmaktadır. Vergilerin kanunlara dayandırılma ilkesi ancak bir kanun ile konulabilmekte yine bir kanun ile kaldırılabilmektedir. Bu nedenden dolayı vergi affı yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Diğer bir yandan anayasa vergi ve buna benzer yükümlülükler için herhangi bir af yasağı getirmemektedir.

Vergi barışının bir kanun ile yapılandırılması anayasaya aykırı olan sorunu çözmemektedir. Buna ek olarak eşitlik ve adalet gibi ilkeler de zedelenmektedir. Sık aralıklar ile yapılan aflar, toplumda vergiler ile ilgili olmayan bir af beklentisi yaratmakta ve cezaların caydırıcılığını olumsuz şekilde etkilemektedir.

Varlık Barışı ve Kripto Para

Varlık Barışı’nda kripto paranın yeri yurt dışında yer alan altın, döviz, para, sermaye ve menkul kıymetler şeklinde açıklanabilmektedir. Yurt dışında yer alan ancak varlık kapsamına dahil edilmeyen taşınmaz, kripto para ve yatlar 31.12.2021 tarihine kadar altın ve gümüşe dönüştürülerek varlık barışından yararlanması sağlanabilecektir. Bu varlıkların barışa dâhil edilmesi ve ilgili kanundan yararlanılması için Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede hazırlanan 7256 sayılı kanun ile yurt dışında yer alan döviz, altın, kıymetli eşya ve dövizler piyasa araçları olarak kullanılabilecek ve dönüştürülen her bir varlık Türkiye’ye getirilerek aftan yararlanılabilecektir.

Yurt dışında yer alan varlıklar dışında kanun, kayıt dışı ekonomiyi ve vergi dairesinde yapılan bildirimleri de kapsayabilmektedir. Vergi dairesinde yapılan bildirimler içerisinde para, döviz, altın, menkul kıymet ya da çeşitli sermaye araçlarının geçmesi gerekmektedir.

Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi

Varlıkların Türkiye sınırları içerisine taşınması 7256 sayılı Kanuna göre düzenlenmiştir. 2022 Varlık Barışı kapsamında yurt dışında sahip olunan varlıklar için bildirim yapılan tarihten üç ay sonra Türkiye’ye getirilmesi söz konusudur. Düzenlemeden yararlanabilmek için bildirim konusunun varlıkları kapsaması ve Türkiye’deki aracı banka ve kurumların kullanılması zorunlu tutulmaktadır. Transfer işlemleri için bu aracı kurumlar kullanılmalıdır. Türkiye sınırları içerisinde yer alan transfer kurumlarından hesap ile ilgili bildirimde bulunan kişilerin ya da yurt dışından transfer edilen varlıkların kaç kişi tarafından edildiğinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Türkiye sınırları içerisine getirilen para, altın, döviz, menkul kıymet ya da sermayenin araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesinde varlık barışının önemi büyüktür. Ayrıca varlıkların Türkiye’ye getirilmesi sırasında bankalar ve kurumların kullanılmasında da varlık barışından yararlanılmaktadır.

Başvuranın Ödediği Vergiler

basvuranin odedigi vergiler

Başvuranın ödeme yaptığı vergiler mevcut kanun çerçevesinde herhangi bir tutara dayanmamaktadır. Söz konusu varlıkların Türkiye içerisine getirilmesi ve bildirimde bulunulması barış kapsamı içerisine dâhil edilmektedir.

Vergi İncelemesi

Vergilerin incelenmesi bildirilen varlıklar çerçevesinde yapılmamakta ve herhangi bir ceza kesilmemektedir. Herhangi bir suret ile yapılmayan vergilerin incelenmesi kapsamına hem vergiler hem resimler hem de harçlar dâhil edilmektedir. Bu hükümden yararlanmak için kişilerin varlıklarını bildirmeleri ve bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde Türkiye’ye getirmeleri gerekmektedir. Bu işlem Türkiye’de bulunan bankalar ya da aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Varlıkların Son Başvuru Tarihi

Varlıkların başvurma tarihleri 7256 sayılı kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Kanuna göre 30 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı çıkarılmış ve varlık barışının 31 Aralık 2021 tarihine ertelenmesi planlanmıştır. Ancak söz konusu süre Gelir Vergisi tarafından da ele alınmış ve Cumhurbaşkanı’nın “Verilen süresinin altı aylık olacak şekilde uzatılması” yetkisi sayesinde yeni tarih 30 Haziran 2022 olmuştur. 

2022 Varlık Barışı için yukarda belirlenen tarihten sonra bildirim yapılması ya da daha önce yapılan bildirimlerin düzenlenme talebi gibi durumlar söz konusu değildir.

Ayrıca Bitcoin Dominance (Piyasa Hakimiyeti) Nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın