KDV Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Katma değer vergisi beyannamesi bir işletme açılışında ya da var olan işletmenin sürdürülmesinde ihmal edilmemesi gereken bir kavramdır. KDV beyannamesi mal ve hizmetlerin alım satımında bildirilmesi gereken vergi türlerinden olan KDV’yi kapsamaktadır. Zamanında oluşturulması gereken bu beyannamenin doğru bir şekilde hazırlanması da önemlidir. Beyannamenin kavramsal ve şeklen oluşumunun detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.

KDV, bir hizmeti ya da malı satın alan kişinin ödeneğin belirli bir oranı kadar ücreti malın satıldığı yere ödemesidir. Dolaylı vergiler arasına dâhil edilen KDV, devletin işletme ve vatandaşlardan keserek kamu hizmetlerine verdiği bir ücrettir. Her ürün ve hizmet için istenen KDV oranı birbirinden farklıdır.

Türkiye’de KDV dendiği zaman akla %1, %8 ve %18 olmak üzere üç oran gelmektedir. Genel olarak lüks düzey olmayan barınma ürünler ve temel malzemeler %1 oranında KDV almaktadır. Süt, peynir ve yumurta gibi ürünler için %8 oranlı vergi uygulanmaktadır. Beyaz eşya ve telekominikasyon için ise %18 vergi hesaplanmaktadır.

KDV beyannamesinde devletin oranları, satılan ürünler ve hizmetler vergi dairelerinin yardımı ile devlete bildirilmektedir.

KDV Beyannamesinin Hazırlanması

KDV beyannamesinin düzenlenmesinin ilk aşamasında katmadeğer vergisi formu yer almaktadır. Beyannamenin üst kısmında bulunan bölümlerde mükellefin vergi dairesi, il ve ilçesi yer almaktadır. Yanında yer alan kısımlarda ise yıl, vergilendirme ve işaretlemelere yer verilmektedir. Vergi dairesine verilen KDV beyannameleri okunaklı ve hatasız yapılmalıdır. Her bilgi gerektiği şekilde ve doğru yerlerde yazılı olmalıdır.

Beyannamenin hazırlanmasında aşağıdaki maddelerden yararlanılabilmektedir:

  • Beyanname formunun ilk kısmında mükellefe ait kişisel bilgiler yer alır.
  • Birinci tablo tevkifat uygulanmayan işlemlere ayrılmıştır. Tablonun 6, 8, 10 ve 12. satırları KDV bilgilerini içermektedir. KDV hariç tutarlar, KDV oranları ve ayrıntılı bilgiler bu kısımlarda yer alır.
  • İkinci tablo kısmi tevkiyat işlemlerine aittir. Bu tabloda 14, 16, 18 ve 20. Satırlar KDV matrahlarına, KDV oranlarına ve KDV’nin kesintiye uğrayan bölümlerine ayrılmaktadır.
  • Üçüncü tablo diğer işlemler ile ilgili bilgiler içermektedir. Gerekli teslim ve hizmet bedelleri KDV oranında bu alana girilmektedir.
  • Dördüncü tablo indirimlerin yer aldığı bölümdür. Bu alanda satır ve önceki dönemlerden kalma KDV oranları girilmektedir. Sonraki işlemlerde döneme ait indirilecek KDV tutarları ve gereken tablo değerleri hesaplanmalıdır.
  • Son tablo olan beşinci tabloda sonuç hesaplarına yer verilmektedir. Bu tabloda yer alan otuz sekizinci satıra otuz birinci satıra ait toplam tutar yazılmaktadır. KDV’den otuz yedinci satıra ait hesaplanan farkın pozitif olması seksen dokuzuncu satıda bulunan tutarların karşılaştırılması açısından önemlidir. Karşılaştırmada küçük olan tutar otuz sekizinci satıra yazılmaktadır. Kalan satıra ise hesaplanması gereken KDV oranı ve miktarı girilmektedir.

KDV Hesabı

KDV hesabında dikkat edilmesi gerekenler arasında işlemlerin doğru yapılması yer almaktadır. KDV beyannamesi için katma değer hesabı iki şekilde yapılabilmektedir. Bu şekillerden biri katma değer vergisi dâhil tutarın hesaplanması iken diğeri yalnızca KDV değerinin hesaplanmasıdır. KDV hesabının doğru şekilde yapılabilmesi için KDV dâhil ve hariç işlemler yapılmalı, tevkifatlı ve tevkifatsız olarak ayrı ayrı sonuçlar elde edilmelidir.

KDV Dâhil Toplam Tutarın Hesaplanması

Katma değer vergisinin de içinde bulunduğu tutarın hesaplanması için aşağıdaki maddelerden yardım alınabilmektedir:

  • Katma değer vergisi hesabı yapılacak olan tutar net bir şekilde belirlenmelidir.
  • Yasal uygulamalar esnasında katma değer vergisi oranlarının tercihi yapılmalıdır. 1+ KDV formülü kullanılarak hesaplamanın doğru ve eksiksiz olması sağlanabilmektedir. Formül gereği belirlenen katma değer vergisi oranına 1 eklenmelidir.
  • Oluşan yüzdelik dilim ile yukardaki formül ile ortaya çıkan tutarın çarpımı yapılmalıdır.

KDV Beyanname Süresi

kdv beyanname suresi

KDV beyannamesi için istenen süre her ayın 24. Gününe denk gelmektedir. Mükellefin bağlı bulunduğu vergi daireleri katma değer vergisini alan taraftır. Bu nedenle vergi dairelerine vergi dairelerince belirlenen oranda KDV ödemesi yapılmalıdır.

KDV Beyannamesinin Ödenme Zamanı

KDV beyannamesinin ödenme süresi her ayın 26. Gününe denk gelmektedir. Katma değer vergisi ödemesi yapacak kişilerin her ayın yirmi altısının akşamına kadar vakitleri bulunmaktadır. Gerek mal gerekse de hizmetlerin alım ve satımında kullanılan KDV beyannamesi için katma değer vergisinin zamanında ödenmesi büyük bir öneme sahiptir.

Ayrıca E-Bildirge Nedir? Nasıl Yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın