İnternet Üzerinden Gelir Elde Edenler için Güncel Vergi Oranları 2022

İnternet aracılığıyla para kazanan kişilerin ödemeleri gereken vergi oranı, 2022 yılı için %15 olarak belirlenmiştir. İnternet üzerinden gelir elde edenlerin güncel olarak ödeyecekleri vergi oranları, toplam gelirlerine göre de belirlenmiştir. Resmi Gazeteye göre, 2022 yılı içinde 880.000 TL gelire ulaşamayan kişilerden %15 olarak belirlenmiş olan vergi alınmayacaktır.

Gelir Vergisi İstisnası Nedir 2022?

Gelir vergisi muafiyeti, herhangi bir iş yerine ücretli olarak çalışan kişilerin maaşlarından yalnızca sigorta kesintilerinin yapılmasına dair getirilmiş bir durumdur. Bu duruma bağlı olarak kişiler, gelir vergisi ve damga vergisi ücretlerinin maaşlarından kesilmemiş hali ile maaşlarını alacaklardır.

Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası Ne Kadardır 2022?

Güncel olarak asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulmasından yapılan hesaplaması, net ve brüt ücret üzerinden şöyle sıralanmıştır:

 • Brüt Ücret: 13.042,22 TL
 • SGK İşçi Payı: 825,91 TL
 • SGK İşsizlik Payı: 130,42 TL 
 • Damga Vergisi: 98,99 TL
 • Damga Vergisi İstisna Tutarı: 37,98 TL
 • Ödenecek Damga Vergisi: 61,01 TL
 • Gelir Vergisi Matrahı: 11.085,88 TL
 • Hesaplanan Gelir Vergisi: 1.662,88 TL
 • Asgari Ücret Vergi İstisna Tutarı: 638,01 TL
 • Kesilecek Gelir Vergisi: 1.024,87 TL
 • Net Ödenecek Ücret: 10.000,00 TL
 • SGK İşveren Payı: 2.021,54 TL
 • SGK İşveren İşsizlik: 260,84 TL

2022 Vergi Dilimleri Ne Kadardır?

2022 vergi dilimleri ne kadardir

Güncel olarak belirlenmiş vergi dilimleri, Resmi Gazete tarafından şöyle sıralanmıştır:

 • 32.000 TL’ye kadar: %15
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası için: %20
 • 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası için: %27
 • 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası için: %35
 • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası için: %40

Belirlenmiş olan bu vergi oranları, hem internet üzerinden gelir elde eden kişiler hem de gerçek kişiler için belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Son Gün Ne Zaman 2022?

Güncel olarak gelir vergisi beyannamesinin alınabilineceği son gün, 31 Mart 2022 olarak belirlenmiştir. Verilen kiraların gelir vergisinden muaf olmak için yapılmış olan bu başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

İnternet Üzerinden Gelir Elde Eden Kişilerin Hangilerinden Vergi Alınmaz?

Gelirini internet üzerinden sağlamakta olan ve güncel olarak vergiden muaf tutulan kişiler, İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerdir. Resmi Gazete tarafından belirlenmiş olan bu durum ile beraber, toplam geliri 880.000 TL altında kalmış olan kişiler vergi ödemekten muaf tutulacaktır.

İnternet Üzerinden Geliri Olanlardan Muaf Olmak İçin Hangi Şartlar Talep Edilir?

İnternet ile geliri olan kişilerin gelir vergisinden muaf olabilmeleri için sağlamaları gerekli olan koşullar, şöyle sıralanmıştır:

 • Söz konusu istisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi bulunmamaktadır.
 • İstisnadan yararlanabilmek için birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları şarttır.
 • Bu kapsamda, istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden Ek-1’de yer alan “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi”ni (İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir. Başvuruda bulunanların istisna kapsamına giren faaliyetleriyle ilgili olarak;
 • Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunması halinde, vergi dairelerince mükelleflerin kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, vergi dairelerine kayıtlı bu faaliyetlerin mezkûr madde hükmüne göre istisna edilen faaliyetler arasında olduğunun tespitini veya uygun faaliyet kodunun tesisini müteakip başvuru sahiplerine istisna belgeleri verilecektir.
 • Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgeleri alınabilecektir.

Resmi Gazete’de yayınlanmış olan bu şartlara uyum sağlayan tüm içerik üreticileri, gelir vergisinden ve vergi oranlarından muaf olma hakkına sahiptirler. Gelir muafiyetinden yararlanmış olan ancak daha sonra şartları sağlamadığı fark edilmiş olan üreticiler içinse cezai işlem uygulanır.

Ayrıca Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın