SGK / İŞKUR Meslek Kodları (Güncel)

SGK ve İŞKUR üzerinde yayınlanan mesleklerin kodları ILO uluslararası yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenmiştir. ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü şeklinde açıklanmaktadır.  SGK ve İŞKUR meslek kodları içerisinde yer alan numaralar standart ve ölçülebilir istatistik oluşturmak maksadıyla yapılmaktadır. ISCO 08 kodlu mesleklerin uluslararası sınıflandırma standardı Türkiye’de de kullanılmaktadır. Standart verilerin oluşturulması ve prim kayıplarının önlenmesi gibi nedenler ile belirlenen meslek kodları zorunlu olarak belirtilme gibi bir duruma sahip değildir. Aşağıda bu bağlamda belirlenen meslek kodları hakkında birkaç örnek yer almaktadır. Bu örnekler 14 Haziran 2020 tarihinde güncellenen kodlardan alınmıştır:

 • 0110.00 Subay
 • 0110.02 Kara Kuvvetleri Mareşal
 • 0110.04 Deniz Kuvvetleri Büyük Amiral
 • 0110.06 Hava Kuvvetleri Orgeneral
 • 0110.10 Deniz Kuvvetleri Koramiral
 • 0110.12 Hava Kuvvetleri Tümgeneral
 • 0110.14 Tuğgeneral
 • 0110.22 Yarbay
 • 0110.22 Kara Kuvvetleri Yarbay

Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok meslek için ilgili bir meslek kodu bulunmaktadır.

SGK Görevleri Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevleri 5502 numaralı kanunun üçüncü maddesinde net olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda SGK şu görevleri yerine getirmektedir:

 • SGK, sosyal güvenliği içeren konularda tüm gelişmeleri izleyerek değerlendirilmesinden sorumludur.
 • Bu kuruma bağlı olan çalışanlar belirli bir hizmet sunmaktadır. Bu kişilere hak ve yükümlülüklerini bildirmek SGK’nın görevidir.
 • SGK ile sosyal güvenlik konusunda kamu idarelerini içeren iş birlikleri yapılmaktadır. Koordinasyonun sağlanmasında Sosyal Güvenlik Kurumu görevlendirilmektedir.
 • SGK bazı programların çerçevesinde bir sosyal güvenlik politikaları uygulamaktadır. Bu programlar yıllık uygulama ve ulusal kalkınmayı içermektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal güvenliğin politikalarını çerçeveleyerek ortaya daha güncel ve daha yeni çalışmaların çıkmasını sağlamaktadır.
 • Bu kurum yabancı ülkelerin yapacakları sözleşmeleri yürütmekle ve bunlara ait çalışmalar yapmakla ilgilenir.
 • Kurum sayesinde farklı kanunlar ve kurumlar ile ilgili görevler de tamamlanmaktadır.

SGK Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigortası belirli durumları içermektedir. Bu durumlar SGK ve İŞKUR meslek kodları içerisinde de geçmektedir:

 • SGK sigortası bakılmakla yükümlü olunan kişilere verilen finansman ve ürünleri içermektedir.
 • SGK sağlık sigortası kapsamında hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacı ile sağlık hizmetleri politikası tespit edilmekte ve etkin şekilde uygulanmaktadır.
 • SGK sağlık sigortası içerisinde mevzuatlar ile ilgili haklar ve ödevler yer almaktadır. Bu ödevlerin ulaştırılmasından sorumlu olan araçlar bilgilendirme hizmetine tabidir.

SGK Web Sitesinde Yer Alan Hizmetler Hangileridir?

SGK sitesinde bulunan hizmetler şu şekilde ifade edilebilmektedir:

 • E optik,
 • E eczane,
 • Hastane seçme ve aile hekimine ulaşma,
 • Elektronik hastane,
 • Tıbbi malzemenin temini,
 • Kartların primler ile ödenmesi,
 • Diğer uygulamaların yapılması,
 • Evrakların takibi,
 • SMS ile bilgilendirme işlemi,
 • Elektronik hizmetler,
 • Elektronik bildirim,
 • Hak sahipliği,
 • Kesenek bilgi sistemi,
 • Mosip bilgi sistemi.

SSK Amacı ve Görevleri Nelerdir?

SSK anlamı ve görevleri sosyal sigortacılık ilkelerine bağlı olarak çalışan tüm sistemlerin yürütülmesini içermektedir. Her türlü sigorta riskine ve istatistiklere bağlı olarak adil, mali ve etkin sistemlerin yürütülmesini sağlayan modern standartlar SSK tarafından kontrol edilmektedir. Bu kurumun görevi şu şekilde açıklanabilmektedir:

 • SSK sosyal güvenlik gibi konularda idareler ile iş birliği yaparak koordinasyonu sağlamaktadır.
 • SSK sosyal güvenlik politikalarının hem daha iyi hem de daha yeni olması için SGK ile çalışmalar yapmaktadır.
 • SSK birtakım programların dikkate alınması ve uygulanması konusunda söz sahibidir. Bu programlar arasında yıllık uygulama programı da yer almaktadır.

İŞKUR Anlamı, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

iskur anlami gorev ve yetkileri nelerdir

İŞKUR’un tanımı şu şekilde yapılabilir: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü şeklinde açılım yapılabilen bu kurum Türkiye’nin istihdamının sağlanması ve korunması için çalışmalar yürütmektedir. Kurumda işsizliğin önlenmesi, işsizlik sigortalarının yürütülmesi ve buna benzer konular işlenmektedir. Çalışma ve Güvenlik Bakanı’na bağlı olarak faaliyet yürüten bu kurum SGK ile bir arada çalışmaktadır. Kurumun özel hukuk hükümetine bağlı olarak çalıştığı bilinmektedir. Özerk olan bu kurum SGK ve İŞKUR meslek kodları ile çalışmaktadır. Kurumun görev ve yetkileri şu şekilde açıklanabilmektedir:

 • İş ve işçi bulma amacı gütmektedir.
 • İşgücü piyasasını canlandırarak aktif bir istihdam ortamı yaratmaktadır.
 • İşsizliğin önlenmesi gibi durumlarda tedbir oluşturmaktadır.
 • İşsizliğin korunması ve yaygınlaştırılması için girişimler İŞKUR’a aittir.
 • İstihdamı geliştirmek için çeşitli kurslar düzenleyerek kişilerin belirli bir mesleğe sahip olmasını sağlamaktadır.
 • Kurslarda yetişen kişileri piyasaya katarak Türkiye’yi geliştirir.
 • Belirli iş güçlerinde istihdam olanaklarını artırmaya çalışmaktadır.
 • İş ve mesleklerin analizlerini yapmak bu kurumun görevidir.
 • İş gücü piyasasını düzenleyerek verileri analiz etmek ve yaymak bu kurum tarafından yapılmaktadır.
 • İşini kaybeden kişiler kısa süreliğine belirli bir gelir desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Ayrıca BES Nedir? Nasıl İptal Edilir? BES İptal Numarası Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın