İrsaliyeli Fatura Nedir? Nasıl Düzenlenir?

İrsaliyeli faturanın tanımı hem satış faturasını hem de sevk idaresini kapsamaktadır. İrsaliyeli fatura sayılan bu iki belgenin birleşimi niteliğine sahiptir. Bir malın satışından sonraki teslimat sürecinin aksamadan yapılması için düzenlenen bu irsaliye, ürün satışından sonraki faturanın bir belge içerisinde toplanmış halidir. Bu faturanın düzenlenmesi sayesinde alıcının sevk irsaliyesi ile ya da diğer faturaların hazırlanması ile uğraşmasına gerek kalmamaktadır. Bu durum alıcılara zaman tasarrufu sunmakta ve ekonomik olarak bir kazanç ortaya koymaktadır. Faturalama süreci irsaliyeli fatura ile pratik bir form kazanmaktadır.

İrsaliyeli Fatura Gerçek Fatura Olarak Kullanılır Mı?

İrsaliyeli faturanın normal fatura olarak kullanılabilirliği kullanıcılar tarafından merak konusudur. İrsaliyeli faturada hem normal faturada bulunan bilgilere hem de sevk irsaliyesinde bulunan bilgilere rastlanmaktadır. Bu nedenle insanlar normal fatura olarak irsaliyeli olanı gösterebilmektedir.

E faturanın mükellefleri adına düzenlenen faturaların üzerinde düzenlenen tarihe ek olarak saat ve dakika bilgileri de yer almaktadır. Bu durumda e faturanın kağıt ile çıkartılması söz konusu olduğunda “İrsaliye yerine geçer” ibaresi de olmalıdır. Ayrıca satının imzasının da önemi büyüktür.

Elektronik fatura kullanıcısının belgelerini irsaliyeli fatura olarak da kullanabilmesi için ürün tesliminin aynı gün içinde yapılması gerekmektedir. Bunun nedeni faturaların düzenlenmesinde kabul edilen 7 günün olanaklarından vazgeçmekten kaynaklanmaktadır. İrsaliyeli faturanın diğer fatura türlerinden farkı teslimata paralel işlemesidir.

İrsaliyeli Fatura ile Gerçek Faturanın Farkı

İrsaliyeli faturanın faturadan farkları aşağıda detaylı olarak ifade edilmiştir:

 • İrsaliyeli fatura 3 nüsha şeklinde düzenlenmektedir. Normal faturada ise 2 nüsha yeterlidir. Nüshalardan biri asıl olmalı ve diğeri de örnek olmalıdır. İrsaliyeli faturada ise bir asıl ve iki yedek olur. Nüshaların aslı malı alana verilir iken yedeklerden biri firmaya diğeri ise taşıyıcıya verilmektedir. İrsaliyeli faturada üçten az nüsha sayısı var ise fatura kabul edilmemektedir.
 • Normal faturada sevk bilgileri yani faturanın kime gönderileceği gibi bilgiler yer almamaktadır. İrsaliyeli faturada ise bilgiler detaylı olarak bulunmaktadır. İrsaliyeli faturada bilgilerin detaylı olarak yer almasının nedeni sevk irsaliyesi yerine de geçtiği içindir.
 • İrsaliyeli faturada belgenin üstünde faturanın türü yazmaktadır.
 • İrsaliyeli fatura üzerinde ya noter onayı ya da Maliye Bakanlığı’na ait bir damga bulunmaktadır.

İrsaliyeli Fatura Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İrsaliyeli faturanın hazırlanmasında dikkat edilecekler arasında faturanın eksiksiz olarak doldurulması yer almaktadır. Faturada eksiksiz olarak bulunması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Bu faturanın kim tarafından düzenlendiği, kişinin unvanı, hesap numarası, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi bilgileri,
 • Faturanın sıra numarası ve seri numarası,
 • Fatura alıcısının vergi dairesi numarası, ticari unvanı, ismi ve adresi,
 • Faturanın irsaliyeli olduğunu gösteren işaret,
 • Faturanın düzenlenme saati, dakikası ve tarihi,
 • İrsaliyeli faturanın sevk edildiği tarih,
 • Toplam KDV oranı ve bu oranın karşılık geldiği ücret,
 • Faturada geçen malın veya hizmetin cinsi, tutarı, fiyatı, açıklaması
 • Malın gönderileceği kişi,
 • Faturanın ilgili olduğu kişinin imzası,
 • Basım yeri ve tarihine ilişkin bilgiler,
 • Noter onayı ya da Maliye Bakanlığı onayı.

Sevk İrsaliyesi ve İrsaliyeli Faturanın Farkı

sevk irsaliyesi ve irsaliyeli faturanin farki

Sevk irsaliyesinin ve irsaliyeli faturanın farkları arasında ilk olarak irsaliyeli faturanın sevk irsaliyesi bilgilerini de içermesi sayılabilmektedir. Bunun anlamı bir irsaliyeli faturaya sahip olan kişinin sevk irsaliyesi sırasında bu faturayı kullanabileceğidir. Ancak tam tersi bir durum söz konusu değildir.

Bir müşterinin online mağaza üzerinden sipariş vermesi ve kargonun müşteriye ulaştırılması söz konusu olduğunda sevk irsaliyesi gerekmektedir. Bu durumda sevk irsaliyesi hazırlamak irsaliyeli faturadan daha kolay gelecektir.

Elektronik İrsaliyenin Anlamı

E irsaliye yukarda bahsi geçen sevk irsaliyesinin elektronik ortam üzerinde oluşturulmuş halidir. Dijital ortam sayesinde alıcıya iletilen bu belge yine dijital olarak muhafaza edilmektedir. Dijital uygulamaların yaygınlık kazanması ile daha sık kullanıma başlanan elektronik irsaliye kâğıt forma çıktısı alınarak hukuki bir değere bürünmektedir.

Kâğıt irsaliye sevk ve taşıma irsaliyesi şeklinde iki ana başlık altında incelenmektedir. Elektronik irsaliye genel olarak sevk irsaliyesi yerine de kullanılmaktadır. E irsaliyede ayrıca ile kâğıt olan formuna kıyaslanarak iki ek bilgi daha yer almaktadır. İrsaliyeli fatura irsaliyenin çok daha fazla bilgi içeren halidir.

Ayrıca Vergi Affı Ne Zaman Çıkacak 2022 Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın