Hangi Tür Şirket Kurmak Daha Avantajlı? (Şahıs, Limited, Anonim)

Hangi tür şirketin kurulmasından sonra daha avantajlı olacağı, biraz şirket kurmak isteyen kişilerin amaçlarına yönelik olarak değişiklik gösterir. Şahıs şirketleri, genellikle daha küçük iş fikirlerine sahip olan kişiler tarafından kurulurlar. Şahıs şirketine diğer şirket türlerine sunulmayan vergi muafiyeti gibi birçok imkan devlet tarafından sağlanır. Bu sebeple de küçük çaplı işlerle başlamak isteyen kişilerin şahıs şirketini tercih etmeleri daha doğrudur. Ancak iş hacimleri büyük olan ve kendilerini sürekli olarak daha yukarılara taşımak isteyen kişiler, Limited ya da Anonim şirket kurabilirler. Anonim ve Limited şirketlerinin kurulumu, şahıs şirketlerine göre daha masraflıdır. Ancak götürüsünün fazlalığının yanında getirisi de fazla olması, daha büyük işlerle ya da daha önce şirket tecrübesi olan kişilerin açmayı tercih ettiği şirket türleri arasında yer alır.

Firma Ve Şirket Farkı Nedir?

Firma ve şirket kelimelerinin kullanım açısından farkları, şirket kelimesinin en az 2 kişiden oluşturulmuş bir ortaklığı ifade etmesidir. Firma kelimesi ise yalnız bir gerçek ya da tüzel kişilik tarafından kurulmuş olan şirketi ifade eder.

En Çok Tercih Edilen Şirket Türü Hangisidir?

Yeni şirket kuran şahısların en çok tercih ettiği şirket türleri, Limited ve Anonim şirketleridir. Bu şirketler, öncelikle birkaç fazla ortak ile açılabilinmesinden dolayı tercih sebebi sayılırlar. Bununla beraber, daha büyük yatırımlar yaparak daha büyük kar elde etmek isteyen kişiler ya da başka şirkete veya şirketlere sahip olan kişiler açısından da rağbet görürler. Ortakları olan şirketlerin yönetilmesi daha kolay görüldüğü için günümüzde bu iki şirket türleri daha fazla tercih edilir.

Limited Şirket Dezavantajları Nelerdir?

Limited şirketlerinin dezavantajları, genel itibari ile şöyle sıralanabilir:

  • Limited şirketlerde hisse devirleri noter aracılığıyla yapılır ve aksi mümkün değildir.
  • Limited şirketlerinin sözleşmeli avukat bulundurma zorunlulukları yoktur. Bu durum, şirket için ekstra masrafların çıkmaması olarak algılanması sebebi ile anavtaj olarak görülse de olası bir dava durumunda, şirketin bir avukat ile sil baştan çalışmaya başlaması anlamına gelmesi sebebi ile daha büyük bir yük olabilir.
  • Limited şirketlerinin ödenmemiş vergi ve sigorta borçlarından tüm ortaklar sorumlu tutulur ve şirkete gelecek herhangi bir cezadan tüm ortaklar maddi olarak zarar uğrar.
  • Limited şirketlerinin hisseleri hiçbir şekilde halka arz edilemez. Bu nedenle de tahvil söz konusu değildir.
  • Ortak sayıları maksimum 50 olabilir.
  • Satış işleminde kanunla belirlenmiş olan gelir vergisi hükümleri geçerlidir. Yani Limited şirketi kurmuş olan kişiler, gelir vergilerini düzenli olarak ödemek zorundadırlar. Ödenmemesi halinde borçları faizlenir ve bu durum icraya kadar gidebilir. Af ya da muafiyet Limited şirketleri için söz konusu olamaz.

Limited Şirket Avantajları Nelerdir?

limited sirket avantajlari nelerdir

Limited şirketi kurmak isteyen kişilerin bilmeleri gereken avantajlar, şöyle sıralanmıştır:

  • Limited şirket kurmuş olan kişilerin ödedikleri faiz oranları sabittir. Vergilerden muaf olamayışları kendileri için büyük bir dezavantaj olarak görülür ancak sabit faiz ödeyişleri kendilerini büyük kayıplardan da kurtarır.
  • Bir limited şirketi kurmak için çok fazla sermayeye ihtiyaç yoktur. 10.000 TL’lik bir sermaye ile kolaylıkla limited şirketi kurulabilmesi mümkündür.
  • kurulmuş olan limited şirketleri eğer 2 yıl olarak belirlenmiş hizmet süresini tamamlarsa, KDV ödemezler. Hizmet ve işlemlerinin katma değer vergisinden muaf olması kendileri için büyük bir kar payı anlamına gelir.
  • Genel kurul toplantılarına tüm üyelerinin katılması zorunlu değildir.

Hangi Şirket Türü Daha Büyüktür?

Kurulacak olan şirketlerin türlerine göre büyüklükleri de değişiklik gösterir. Şahıs şirketleri, sahibinin ve yöneticisinin tek olduğu şirketlerdir. Limited şirketlerinin ortak sayısı ise en fazla 50 olabilir. Buna karşılık olarak Anonim şirketlerin ortak sayısı 500’e kadar çıkabilir. Şirket türleri, sahip olduğu ortak ya da paydaş sayısına göre değerlendirilecekse Anonim şirketler diğer tüm şirketlere göre daha büyüktür.

Anonim Şirketler Neden Diğer Şirket Türlerine Göre Daha Fazla Tercih Edilir?

Anonim şirketlerin daha fazla kurulma talebi alması, şirket hesapları ile ortaklarının hesaplarının birbirinden bağımsız olmasıdır. Bu sayede, anonim şirket kurmuş olan bir kişi ya da kişiler, şirketin maddi olarak zarar görmesi sebebi ile şahsi olarak da zarar görmez.

Ayrıca Yevmiye Defteri Nedir? Nasıl Tutulur? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın