FAVÖK (EBITDA) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

FAVÖK (EBITDA) kelimesinin tanımı bir çeşit finansal performansın ölçülmesi şeklinde yapılmaktadır. FAVÖK (EBITDA) aynı zamanda amortisman, faiz ve vergi öncesi kar gibi kelimelerin kısaltılmış hali olarak da tanımlanabilmektedir. Bu finansal hesaplama yöntemini özellikle farklı sektörlerde çalışan şirketler kullanmaktadır. Bu durumun en temel nedeni bu kavramın şifketler açısından oldukça yüksek bir kazanç sağama olasılığını yaratmasıdır. Bu sistem sayesinde hem çeşitli değerlendirmeler kısa süre içerisinde yapılabilmekte hem de performans ölçülerek geleceğe ilişkin bir bilgi elde edilebilmektedir.

FAVÖK (EBITDA) Hesaplanırken Nelere Dikkat Edilir?

FAVÖK (EBITDA) hesabında dikkat edilmesi gerekenler arasında şirket alımları yer almaktadır. FAVÖK ve EBITDA kelimeleri aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu nedenle kelimelerden birinin kullanılması yeterlidir. FAVÖK kelimesi İngilizce olarak da ön plana çıkması dolayısı ile EBITDA kelimesinden daha sık kullanılmaktadır. Kelimelerin değerlerinin hesaplanmasında belirli bir formüle dayanılarak işlem yapılmaktadır. Bazı kaynakların kullanımı da bu formüle dayanak sunmaktadır.

FAVÖK hesaplanmasında kullanılan asıl formül şu şekildedir: İşletmelerin net kazancı + Vergiler + Faizler + Amortisman. Bu formüle ek olarak faaliyet kazancının eklenmesi de yine amortisman gideri üzerinden hesaplamayı yani FAVÖK değerini vermektedir. Formüller kullanılarak ortaya çıkan hesaplama değerleri firmaların kazanç elde etmesini sağlar iken aynı zamanda firmaların birleştirme işlemlerinin de yürütülmesini sağlamaktadır.

FAVÖK (EBITDA) Yorumu Nasıl Yapılır?

FAVÖK (EBITDA) kelimelerinin yorumlaması için en önemli durum daha önceki ortaya çıkan değerler ile şimdiki değerin karşılaştırılmasıdır. FAVÖK (EBITDA) değerinde karşılaştırılan asıl konu şirketin içerisinde olduğu sektöre karşı ortaya çıkardığı mevcut durumdur. Bu durumun ele alınması ve karşılaştırması iyi birer yorum ortaya çıkaracaktır. Bu doğrultuda ilerleyen sektörde FAVÖK değeri kazancı ile birlikle şirketin FAVÖK değerinin karşılaştırılması da genel bir FAVÖK değeri ortaya çıkaracaktır. Bu sayede ilgili sektör ve ilgili şirketin piyasa içerisinde yer aldığı değerin ne olduğu ile ilgili net bilgiler ortaya çıkmaktadır. FAVÖK sayesinde elde edilen gelirlerin ne kadar zamanda elde edildiği, şirketin pahalı mı yoksa ucuz mu olduğu gibi konular da gündeme gelmektedir.

Özetle FAVÖK yorumu piyasaya göre etkin bir karşılaştırma yapan şirketlerin net değerini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle amaca bağlı olarak ortaya çıkarılan hesaplamalar yapılmaktadır.

FAVÖK (EBITDA) Dezavantajları Nelerdir?

FAVÖK (EBITDA) kavramının dezavantajları aşağıdaki şekilde ifade edilebilmektedir:

  • FAVÖK değeri hesaplama yapan kişiye göre farklı şekilde olabilmektedir. Bu değer diğer muhasebe değerlerine benzememektedir. Bu nedenle rapor içerisinde geçen dipnotlar incelenerek işlem yapılması önerilmektedir.
  • Genel olarak bir işletmenin kazancını değerlendiren bu değer nakit akışı ile ilgili net bir bilgi oluşturmamaktadır.
  • FAVÖK hesaplaması yapan kişiler bir firmanın daha çok kazanç sağladığını karşı tarafa göstermek amacı ile hesaplamalar üzerinde şeffaf olmayan birtakım oynamalara sebep olabilmektedir.
  • İşletmeler belirli bir faiz, vergi ya da amortisman değerlerinin hesabı konusunda önceki dönemlere göre değişiklik yapmış olabilmektedir. Bu durumda FAVÖK değeri yanlış hesaplanacaktır.

FAVÖK Değerinin Kara Oranı Nedir?

FAVÖK (EBITDA) değerlerinin FAVÖK karına oranlaması sayesinde bazı yatırımcıların satın alacakları hisseler için sağlanan fon değerlerine erişilebilmektedir. Bu durum geri dönüşümün kazançlı olup olmayacağı hakkında bazı ön fikirler ortaya çıkarmaktadır. 

FAVÖK değerinin kazanca oranı hakkında oluşturulan bir örnek şu şekildedir:

  • Kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma şu değerlere sahiptir: Net borç, Sektörün ortalaması: Firma değerinin Favök değerine bölünmesi. Verilen bu değerlerden kimya sektöründe çalışan firmanın yatırımları incelenebilmektedir. Amortisman, faiz ve vergilerin oranları belirli hesaplamalar yapılarak bulunabilecektir. Yatırımcı ortaya çıkan FAVÖK ile hem piyasa şirketleri hakkındaki yatırımlara hem de sektör ortalamasına erişecektir.

FD Nedir? Nasıl Hesaplanır?

fd nedir nasil hesaplanir

FD kelimesinin anlamı firma değeri şeklinde yorumlanabilmektedir. Belirli bir sektörde faaliyet gösteren firmanın FD değeri bulunur iken piyasa değeri ile net borç toplanmaktadır. Net borcun elde edilmesi ise toplam borcun toplam nakitten çıkarılması şeklinde yapılmaktadır. FAVÖK için önemli bir gösterge olan FD, FD/FAVÖK hesaplamaları için yardımcı konumdadır. FAVÖK (EBITDA) konusunda geçen FD/FAVÖK değeri genel olarak 5 ile14 arasında değişiklik göstermektedir. Bu değer ne kadar düşük olursa (örnek: 5 ile 7 arasında) şirket o kadar iyi demektir.

Ayrıca Kripto Paraya Vergi Gelecek mi? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın