B2B, B2C ve C2C Nedir?

İş modeli türleri üç kategoriye ayrılır. Şirketler arası ticaret, şirket ve tüketici arasındaki ticaret ve tüketiciler arası ticaret olmak üzere üç seçenek bulunur. Şirketler arası ticaret anlatılırken B2B iş modeli kullanılır. Şirket ve tüketici arasındaki ticareti anlatırken B2C iş modeli tercih edilir. Son olarak ise tüketicilerin birbirleri arasındaki ticari iş modellerini anlatmak için C2C iş modeli geçerli olur.

B2B İş Modelleri Nelerdir?

B2B iş modeli business to business anlamına gelen bir kısaltmadır. B2B kısaltması birden çok firmanın arasındaki ticari anlaşmaları anlatmak amacı ile kullanılır. İki veya daha fazla firmanın kendi aralarında yaptıkları pazarlamaya, satışa ve diğer uygulamalara business to business denir. Günümüzde yapılan iyileştirme çalışmaları ile business to business bir üst seviyeye taşınarak e – B2B olarak da çeşitlendirilmiştir. İnternet ortamındaki tüm ticari faaliyetleri kapsayan e – B2B günümüzde sık kullanılan terimler arasında yer alır.

B2C İş Modeli Nedir?

B2C iş modeli business to consumer anlamına gelir. Şirketten ya da firmadan başlayan ticaretin tüketiciye / alıcıya ulaşması ve firma – tüketici arasındaki ticari ilişki bu kalıp ile anlatılır. Bir kişi kendi isteği ile ve kendisi ya da kişisel sebeplerden dolayı alışveriş yapmış ya da yapıyor ise bu business to consumer örneğidir. Business to consumer (B2C) iki seçenekten oluşur. Büyük e – ticaret mağazalarında birden çok marka kullanılarak yapılan ve tedarikçi ya da aracı üzerinden gerçekleşen alışveriş ilk kategoridir. İkinci kategori ise doğrudan ilgili markanın e – ticaret için kullandığı internet sitesi, telefon uygulaması ya da diğer çevrim içi kanallardan alışveriş yapılmasıdır. İkinci seçenekte aracı ya da tedarikçi yoktur. Doğrudan marka ile iletişime geçilir.

C2C İş Modeli Nedir?

C2C iş modeli consumer to consumer açılımına sahiptir. Tüketicinin, tüketici ile olan ticari ilişkisini anlatmak için kullanılır. Burada şirketler, firmalar ya da markalar yer almaz. Doğrudan bireyler kendi aralarında bir satış başlatılırlar. Bu satış yönteminde en önemli unsur B2B ve B2C iş modellerinde olan faturalandırma zorunluluğunun olmamasıdır. Herhangi bir faturaya, gider ya da gelir belgesine, beyannameye ve diğer taahhütlere gerek olmadan bireyler arası yapılan alışveriş C2C iş modelini oluşturur. İş modellerinin her biri farklı özelliklere sahiptir ve hedef kitleleri de farklıdır.

İş Modelleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

İş modellerinin farkları şu şekilde sıralanabilir:

  • B2B iş modeli mantıksal fayda üzerine şekillenir.
  • B2C iş modeli duygusal fayda üzerine şekillenir.
  • B2B iş modeli ile satışa çıkarılan ürün, mal ve hizmetler daha çok kişi tarafından ve tekrar satın alınma oranı daha yüksektir.
  • B2C iş modelinde sözleşme, fatura, taahhüt gibi yönergeler ile hareket edilir ve her bir maddeye uymak zorunludur.
  • B2B iş modeli B2C iş modeline göre daha esnektir ve kurallar ve yönergeler arasında pazarlık payı bulunur.
  • C2C iş modelinde herhangi bir taahhütname, sözleşme, fatura ya da gider gösterecek herhangi bir belge ya da mevzuata uyma zorunluluğu yoktur. B2B ve B2C iş modellerine göre daha esnek bir modeldir.

C2C E – Ticaret Nasıl Yapılır?

c2c e ticaret nasil yapilir

E – ticarette C2C iş modeli günümüzde internet mecrasının büyümesi ve platform sayılarının artması ile iyice yaygınlaşmıştır. Geleneksel ve fiziksel satış kanalları yerine e – ticaretin daha sık tercih edilmeye başlaması ise e – ticaretin kendini gün geçtikçe geliştirmesi ile gerçekleşmiş bir durumdur. Tüketiciden tüketiciye anlayışı benimsenerek yürütülen bu iş modelinde ticaret yapabilmek için e – pazar yerlerine ihtiyaç duyulur. Çevrim içi pazar yerleri ile iletişime geçilerek satış başlatılır. Türkiye’de buna örnek olabilecek birden çok platform olsa da C2C iş modeli ile yapılan ticaret işlemleri yurt dışında daha fazla ve gelişmiş bir seviyededir. C2C modelde, tüketici kendi platformunu yaratabileceği gibi aracı bir pazar yeri ya da e- ticaret pazar yerini de tercih edebilir.

B2B Müşterisi Nedir?

B2B müşterisi B2B iş modelinde bulunan tarafları anlatmak için de kullanılan bir kalıptır. Firmadan firmaya, şirketten şirkete gibi açılımları olan bu modelde müşteri tüketici ya da birey değildir. İş modelleri arasında yer alan B2B model, şirketler (firmalar) arası ticareti anlatır.

Ayrıca İmza Sirküsü Nedir ve Nasıl Alınır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın