Stopaj Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Stopaj kelimesinin tanımı bir vergi ödeme şekli olarak yapılabilmektedir. Stopaj işverenler tarafından kurumlar vergisi ya da bir gelire tabi tutulan kazancın iş yapana ödenmesi sırasında yapılması planlanan bir vergi şeklidir. Stopaj sırasında yasa ile belirlenen oranlar ile işlemler yapılmaktadır. Belirlenen tutar iş yapan kişinin adına peşin şekilde vergi dairesine yatırılmalıdır.

Stopaj, Maliye İdaresi’nin vergi kesimini hem daha kolay hem de daha kesin bir şekilde gerçekleştirilmek istemesinden meydana gelmektedir. Stopajın uygulama yöntemi değerlendirmeye alındığında temin edilmesi en garanti yöntem şeklinde gösterilmektedir. Son derece işlek olan bu yöntem ile bir gelir oluşur oluşmaz devlet bu gelirden haberdar olmakta ve gelirin belli bir kesimini kaynaktan doğrudan tahsis etmektedir.

Stopajın genel amacı vergilerin işverenlerden alınmasının daha hızlı ve basit bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bu sayede küçük işletmeler de vergi ödeme zorunluluğuna sahip olmaktadır. Maliye İdaresi’nin ve vergi mükelleflerinin işlem yükünün azaltılması amacı ile tasarlanan bu sistem oldukça pratik ilerlemektedir. Verginin ve gelirin oluşumundan çok kısa bir süre sonra Maliye Dairesi’ne geçmesine destek olmak stopaj sayesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca vergi mükellefleri üzerinde oluşan psikolojik etkinin giderilebilmesi için de stopajın önemi büyüktür.

Stopajın Ödenmesi Gereken Zaman?

Stopaj ödemesi için doğru zaman Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Her yılın başında belirlenen takvime uygun olarak vergilerin ödemesi alınmaktadır. Stopaj tek seferde ödenebileceği gibi iki eş taksit ile de ödenebilmektedir. Stopaj ödemeleri içine kira bedelleri de dâhil edilmektedir. Her yılın mart ve temmuz aylarında kira stopajları ödenmektedir.

Stopajın Hesaplanmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Stopaj hesabı yapılır iken dikkat edilmesi gerekenler arasında vergi dilimi oranlarının her yıl düzenli olarak güncellenmesi de yer almaktadır. Stopaj bu güncel oranlar ve brüt ücret baz alınarak hesaplanmaktadır. Kira stopajının kesinti oranı yüzde 20 iken diğer stopajlarınki değişiklik gösterebilmektedir. Kira stopajında yapılacak stopaj kesintisinin brüt kira tutarının %20’si olarak hesaplanması sağlanabilmektedir.

Ücret stopajı ise şu şekilde bulunmaktadır: Hesaplanması sağlanan brüt ücret tutarının Sosyal Güvenlik Kurumu kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutardan ücret stopajı alınmaktadır.

2021 yılı gelir vergisine göre 24 bin TL ve altında kalan gelirler için ücret stopaj oranı %15 iken, 650 bin TL ve üstünde kalan gelirler için ücret stopajı %40 şeklindedir. Bu oran geçmiş yıllara yönelik hazırlanan vergi kılavuzundan da incelenebilmektedir.​

Stopaj Vergisinin Anlamı Nedir?

stopaj vergisinin anlami nedir

Stopaj vergisinin tanımı Türkiye sınırları içerisinde uygulanan bir vergi sistemi şeklinde yapılabilmektedir. Belirli bir gelir elde eden kişiler kazandıkları gelirlerin beyanı sonrasında belli bir oranda kesintiye uğramaktadır. Bazı koşullarda kesintiler vergi beyanı gerçekleşmeden de yapılabilmektedir.

Stopaj vergisi, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgisi olan kazançların vergi tutarını belirlemektedir. Kasaya para girer girmez henüz sahibinin eline geçmeden kesilen stopaj vergisi, alındıktan sonra iş sahibi adına vergi dairesine yatırılmaktadır.

Bir işveren çalışanına ondan aldığı meslek hizmeti karşılığında yapılacak ödemelerini belirli bir oranda stopaj vergisine tabi tutarak yatırmalıdır. İlgili tutarın vergi dairesine yatırılması durumunda işlemlerde herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Bu sayede çalışanın meslek hizmeti karşılığında aldığı ücretin vergi beyanına gerek kalmamaktadır.

Stopaj vergisi ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu ​15 ve 30. Maddelerinde bazı türlerden bahsedilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinde ise dar ve tam mükelleflerin sahip oldukları stopajlara yer verilmiştir.

Bir işletmeden ya da çalışandan stopaj vergisinin kesilmesinin amacı vergilerin toplanmasına ilişkin maliyetlerin azaltılmadır. Ayrıca vergi tahsilatlarının güvenilirliğini artırmak da amaçlar arasında sayılmaktadır. Stopaj ödeme öncesinde kesildiği için ödemelerin daha hızlı, kayıpsız ve kaçak riski olmadan yapılmasını sağlamaktadır.

Stopajın Gerektirdiği Ödemeler?

Stopajın gerekli olduğu durumlar aşağıda gruplar halinde verilmiştir:

  • Serbest meslek ile uğraşan kişiler
  • Kar payları
  • Kiraların ödeme bedelleri
  • Gider pusulaları
  • Personel için verilen tutar

Kira Stopajı Ne Anlama Gelir?

Kira için stopajın tanımı kira bedellerinden belirli oranlarda elde edilen kesintiler şeklinde yapılabilmektedir. Stopaj kira bedelinde olduğu gibi personel ödemelerinde ve kar paylarında da yapılabilmektedir. Kira stopajı yalnızca ticari menkullerin kiralanması durumunda alınmaktadır. Kirayı ödeyen kişinin ev sahibine kira ödemeden önde stopaj yatırmakla yükümlü tutulmaktadır.

Ayrıca 2022 SSK Emeklilik Tablosu | Emeklilik Yaş Hesaplama Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın