BİST-100 Endeksi Nedir?

BİST 100 endeksi demek, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden işlem hacmi en yüksek olan 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan terimdir. Borsa İstanbul’da işlem gören hacmi en yüksek ilk 100 hisse senedinin durumunu BİST endeksinin değerine bakarak değerlendirebilirsiniz. Borsa İstanbul’da işlem gören en geniş hacimli ilk 100 hisse senedi, yılda 4 defa yapılan incelemelerle belirlenmektedir. BİST 100 endeksinin değerini belirleyen hisse senedi türleri, yıl içindeki durumlara göre değişebilir. BİST 100 endeksini oluşturan hisse senetleri işlem hacmi en geniş hisse senetlerinden oluştuğu için BİST 100 endeksinin inişi çıkışı aslında Borsa İstanbul’un tamamıyla paralellik göstermektedir. BİST 100 endeksinin işlem kodu ise XU100’dür.

Borsa Endeksi Ne Demektir?

Borsa endeksinin tanımı, borsada işlem gören hisse senetlerinin çeşitli değişkenlere bağlı olarak borsadaki performanslarını gösteren değerdir. Borsa endeksi, borsada işlem gören hisse senetlerinin belirli zaman aralıklarındaki durumu gösterir ve aynı zamanda bu hisse senetlerinin fiyat ve getiri performanslarının ölçülebilmesini sağlar. Borsada işlem gören birçok hisse senedi ve bunlara bağlı borsa endeksleri olmakla birlikte Borsa İstanbul’daki en önemli endeksler BİST 100, BİST 50, BİST 30 ve BİST Bankacılık Endeksi diyebiliriz.

BIST Endeksleri Nelerdir?

Borsa İstanbul A.Ş. yani BİST endekslerinin oluşturulma biçiminin farklılığına göre çeşitleri vardır. Çeşitli endeksleri temsil eden BİST endeksleri şunlardır: BIST 100 Endeksi, BIST 50 Endeksi, BIST 30 Endeksi, BIST 100 – 30 Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, BIST Tüm Endeksi, BIST Yıldız Endeks, BIST Ana Endeks.

Borsa endekslerine yatırım yapmak için Borsa İstanbul bünyesindeki en faydalı endeksler, BİST 100 ve BİST 30’dur denilebilir. Bu endekslere göre yatırım yapmak, işlem hacmi en geniş hisse senetlerine göre yatırım yapmak anlamına geleceğinden Borsa İstanbul piyasasının eğilimine göre yatırım yapmak anlamına gelmektedir. Yatırımınızı yapmadan önce BİST 100 veya BİST 30 endekslerini oluşturan hisselerin performansını takip etmeli, borsa endeksi ve hisse senedi fiyatına etki eden faktörleri takip etmelisiniz.

Borsa İstanbul dahil olmak üzere dünyadaki tüm borsalar her ne kadar ulusal faktörler üzerinden yorumlansa da aynı zamanda bazı uluslararası faktörler ya da diğer ülkelerdeki öncü borsaların durumları da yatırım yapmak isteyen bir kişinin takip etmesi gereken değişkenler arasında bulunmaktadır.

BİST 100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları

Hisse endeks ağırlığı, hisselerin endekslere ve borsaya olan etkisi anlamına gelmektedir. Hisselerin iniş çıkışları, mevcut hacimleri, yön seyri gibi değişkenlerinin bir bütün olarak ele alındığında borsaya ne denli bir etkide bulunduğu o hisse senedi endeksinin ağırlığı olarak adlandırılır. BİST 100 hisselerinin endeks ağırlıkları Borsa İstanbul’daki tüm hisselerin yani tamamen borsanın tamamının seyrini değiştirebilecek durumdadır çünkü Borsa İstanbul’un işlem hacmi en geniş ilk 100 hissesine bağlı bir endekstir. BİST 100 endeksi Borsa İstanbul’un gidişatını değiştirecek bir endeks ağırlığa sahiptir diyebiliriz. BİST 100 hisselerinin ve diğer merak ettiğiniz hisselerin endeks ağırlığını anlık borsa sayfalarını açtığınızda diğer verilerle birlikte bir sütun olarak görebilirsiniz.

BİST 100 Nasıl Alınır?

BIST 100 nasil alinir

BİST 100 satın almak, yanlış bir yaklaşımdır çünkü BİST 100 diye bir hisse senedi bulunmamaktadır. BİST 100 endeksi Borsa İstanbul’daki işlem hacmi en yüksek ilk 100 hisse senedinin potansiyelini temsilen oluşturulmuş bir hisse senedi endeksidir. Bu nedenle BİST 100 bir hisse senedi değildir ve bu nedenle sanki kıymetli bir varlıkmış gibi satın alınamaz. BİST 100 endeksini diğer hisse senetlerinin alımı satımı gibi farklı yatırım araçlarında bir ölçüt olarak kullanabilmeniz mümkündür. BİST 100 endeksinin ağırlığına ve iniş çıkışına göre Borsa İstanbul bünyesindeki yatırımlarınızı yönetebilirsiniz.

BİST 100 Endeksi Nasıl Hesaplanıyor?

BİST 100 endeksini hesaplamak için, hisse senetleri fiili dolaşımdaki paylarına göre ve piyasa değeri ile günlük ortalama işlem hacmine göre iki kulvarda büyükten küçüğe doğru sıralanır. İki başlıkta da en üst sıralarda yer alan hisse senetlerinin endeksleri BİST 100 endeksini oluşturan hisse senetlerine dahil edilir. BİST 100 endeksinde yer alacak olan hisse senetleri, yalnızca A ve B grubundaki hisse senetlerden seçilir; C ve D grubu hisse senetleri BİST 100 endeksini oluşturan hisse senetleri arasında yer alamaz.

Ayrıca Genç Girişimci Desteği 2022 Bilgilerine de bakabilirsiniz.

“BİST-100 Endeksi Nedir?” üzerine bir yorum
  1. Makalede yer alan BİST-100 Endeksi’nin hesaplanma yöntemlerine ve hisselerin endeks ağırlıklarına daha fazla odaklanmanızı beklerdim. Bu konuları daha ayrıntılı bir şekilde açıklarsanız çok faydalı olur. Teşekkür ederim!

    Yanıtla
Yorum yapın