Evden E – Ticaret Yapanlara Vergi Muafiyeti Nedir?

E – ticaret vergi muafiyeti belirli koşulların sağlanması ile mümkündür. Bunun için ilgili kanunda yer verilen şartlara göre evden e – ticaret satışları gerçekleştirenler için belirli limitlerde muafiyetten söz etmek mümkündür. Online e – ticaret siteleri ve sosyal medya araçları üzerinden son yıllarda artan online satışlar kapsamında bu alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Vergi muafiyeti ise ilgili vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir vergi mükellefinin ya grubunun vergi dışı tutulmasını ifade etmektedir. Evden e – ticaret yapanlara vergi muafiyeti konusunda bu kapsamda farklı şartlar sunulmaktadır. Söz konusu kişilerin bir vergiden kısmen veya tamamen muaf olmaları sağlanmaktadır.  

Evden E – Ticaret Vergi Muafiyeti Var Mı?

Ev hanımlarına vergi muafiyeti başvurusu son dönemde artan e – ticaret satışları ile gündeme gelmiştir. Her geçen gün artan evden e – ticaret ve sosyal medya satışlarına yönelik belirli sınırlamalar ve muafiyetler de tanımlanmıştır. Öte yandan kira ödemeden ve birçok farklı masraftan uzak kalarak evden e – ticaret siteleri ile satış yapmak isteyen kişilerin sayısının artması bu alanda yeni düzenlemelerin de yapılmasını sağlamıştır.

İlgili yasalar kapsamında e – ticaret ile şahıs üzerinden yapılan faaliyetler gelir vergisi, tüzel kişiler tarafından yapılan satışlar ise kurumlar vergisi kapsamında değerlendirilmektedir. E – ticaret yapmak isteyenler için şirket kurma zorunluluğu bulunmuyor. Eğer gelir durumu 240 bin TL’yi aşmıyorsa bu kişiler, vergi mükellefiyeti muafiyetinden yararlanabilmektedir.

E – Ticaret Vergileri Nelerdir?                    

E  – ticaret vergi levhası ile temelde tüm e – ticaret faaliyetlerinin tıpkı fiziki dükkanlar gibi yasalara uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aktif satış sonrasında gelir durumuna göre değişmekle birlikte muafiyet taşımayan kişilerin birçok farklı vergi türünde ödeme yapması gerekmektedir. Vergi ödemeleri üç aylık veya yıllık olarak farklı süreler içinde yapılmaktadır.

E – ticaret vergileri kapsamında şu kalemler genelde ilk sırada anılmaktadır:

  • Damga Vergisi
  • Muhtasar Beyanname
  • KDV
  • Yıllık Gelir Vergisi vb.

Türkiye’de ve dünyada artan e – ticaret faaliyetleri kapsamında bu alanda farklı yasal düzenlemeler de yapılmaya devam etmektedir.

E – Ticaret Vergisi Ne Kadar?

e–ticaret vergisi ne kadar

E – ticaret yapanların ödemesi gereken vergiler arasında birçok farklı unsur yer almaktadır. Bu vergilerden ilgili yasalar kapsamında muaf olmayan kişilerin gelir durumuna ve vergi hesaplama yöntemlerine göre farklı oranlarda e – ticaret vergisi ödemeleri mümkündür. E – ticaret yapanların bu vergileri öderken gerekli tüm muafiyet ve yükümlülüklerini bilmeleri son derece önemlidir.

Şirketler tarafından aylık olarak ödenmesi gereken vergi türünden biri olan KDV, e – ticaret ile yapılan satış ve fatura bedeline göre %1 – %18 arasında hesaplanabilir. Eden e – ticaret yapanlara vergi muafiyeti konusunda farklı şartlar belirlendiği için bu kişilerin ödemeleri de değişmektedir. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi birçok farklı değişkene göre e – ticaret faaliyetlerine bulunan şahıs veya tüzel kişilerin ödemesi gereken vergi oranları da değişiklik göstermektedir.

E – Ticaret Vergi Muafiyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

E – ticaret vergi muafiyeti başvuru için gerekli tüm şartların belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan son düzenlemeler kapsamında kişilerin e – ticaret gelirlerinin bir kısmı için vergi muafiyetinden yararlanmaları mümkündür. Genelde evlerinden imal ettikleri ürünlerin internet üzerinden satış yapanlar gelir vergisinden muaf oluyorlar.

E – ticaret faaliyetleri kapsamında vergi muafiyetlerinden yararlanmak isteyenlerin ilgili birimlere başvurularını yapabilmeleri için ayrıca gelir durumlarının da belirli bir seviyenin altında olması gerekmektedir. Söz konusu şartları sağlamayan kişilerin e – ticaret kapsamında yer verilen vergi muafiyeti başvuru yapmalarına izin verilmeyecektir.

Gelir Vergisinden Muaf Olmak İçin Hangi Şartlar Aranır?

Vergi muafiyeti şartları ülkemizdeki mevcut kanun ve ilgili resmi kararlar ile düzenlenmektedir. Bu nedenle herkesin aynı şartlar altında vergi muafiyeti söz konusu olmayacaktır. Ancak gelir vergisi kapsamında muafiyet şartları arasında şunlar ilk sırada sayılabilir:

  • Kişinin fiziki bir işyerine sahip olmaması,
  • Evinde imal edilen ürünlerin satışını yapması,
  • Sanayi tipi veya seri üretim yapan makine veya alet kullanılmaması,
  • Vergiden muaf esnaf belgesi alınması,
  • Elde edilen tüm hasılatla ilgili işlemlerin açılan ticari hesaptan yapılması,
  • Hasılatın 220 bin TL’nin altında olması vb.

Vatandaşların evden e – ticaret yapanlara vergi muafiyeti ile çok daha avantajlı şekilde ek gelir elde etmeleri sağlanmaktadır.

Ayrıca İade Faturası Nasıl Kesilir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yorum yapın